committee

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Ochrana práv v Európe a mimo nej

Do pôsobnosti tohto výboru patria aj pravidlámigrácie a azylu. Skupina PPE požaduje spravodlivejšie rozdelenie a rozdelenie zodpovednosti za žiadateľov o azyl medzi členské štáty EÚ tým, že vyzýva Európsku komisiu, aby doplnila existujúci systém o záväzný mechanizmus.

Výbor sa zaoberá aj otázkami ochrany údajov a súkromia v digitálnom veku a riadením spoločných hraníc. Skupina PPE dôrazne presadzuje spoľahlivú ochranu údajov pre občanov EÚ spolu s právnou istotou a dôverou pre spoločnosti s celkovým cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ. Nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), ktoré podporuje skupina EPP, vracia Európanom kontrolu nad ich osobnými údajmi.

Detail kladivka na stojane

iný relevantný obsah