committee

Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Ochrana práv v Európe a mimo nej

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci je zodpovedný za ochranu základných práv, podporu súkromia a ochrany údajov a riadenie migrácie a azylu.

Keďže Európa čelí migračnej kríze, domnievame sa, že zodpovedná a fungujúca európska migračná politika má zásadný význam. Preto sme presadzovali prijatie paktu o migrácii, ktorého cieľom je zabezpečiť rýchle a spravodlivé postupy pre utečencov a ekonomických migrantov, posilniť spoluprácu s tretími krajinami s cieľom zabrániť neregulárnym odchodom a podporiť tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, a zároveň zabezpečiť, aby EÚ znovu získala kontrolu nad vonkajšími hranicami.

Výbor takisto uprednostňuje otázky týkajúce sa ochrany údajov a súkromia v digitálnom veku, pričom zabezpečuje spoľahlivú ochranu údajov pre občanov EÚ a právnu istotu a dôveru spoločností. Podporili sme prijatie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ktorým sa Európanom poskytuje kontrola nad ich osobnými údajmi a posilňuje konkurencieschopnosť EÚ.

Výbor sa okrem toho zaoberá otázkami riadenia spoločných pravidiel v oblasti hraníc a azylu s cieľom dodržiavať základné práva a podporovať zodpovedné riadenie migrácie. Naším cieľom je vytvoriť dlhodobú stratégiu riadenia migrácie, ktorá zabráni trvalej špirále rozčarovania a podporí solidaritu medzi európskymi krajinami.

Výbor napokon zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane práv občanov tým, že vytvára stanovisko k technickým otázkam týkajúcim sa právnych predpisov, spolupracuje s národnými parlamentmi a obhajuje záujmy Parlamentu na súde.

Detail kladivka na stojane

iný relevantný obsah