Töökohad

Avasta põnevaid võimalusi ühtsema Euroopa Liidu nimel tegutsemise keskmes, liitudes dünaamilise EPP fraktsiooniga!

Alusta rahuldust pakkuvat karjääri koos sarnaselt meelestatud inimestega, keda ühendab kirg Euroopa Liidu majanduskasvu edendamise ja Euroopa poliitilise integratsiooni toetamise vastu. EPP fraktsioon on Euroopa Parlamendi suurim ja mõjukaim fraktsioon ning alati esirinnas.

Võta endale oluline roll meie meeskonnas, kus pühendunud ja kõrgeid eesmärke seadvad spetsialistid teevad koostööd, et toetada EPP fraktsiooni kuuluvate Euroopa Parlamendi liikmete tööd. Olgu sinu ülesandeks jagada nõunikuna ELi poliitikat käsitlevaid eksperditeadmisi, võimendada meie sõnumit teabevahetuskanalite kaudu, pakkuda haldustuge või panustada meie personali-, finants- või IT-osakonna sisekorraldusse – sinu roll on alati tähtis.

Liitu mitmekülgse kogukonnaga, mis esindab kõiki ELi liikmesriike, ühena meie ligikaudu 270 alalisest ja lepingulisest töötajast. Saa Euroopa avaliku teenistuse lahutamatuks osaks, panustades kaasaegsetesse töövahenditesse, mis võimaldavad meil töötada tõhusalt ja tulemuslikult.

Kasuta võimalust olla Euroopa poliitikas esirinnas ja täita koos EPP fraktsiooniga Euroopa Liidu tuleviku kujundamisel keskset rolli!

 

Fraktsiooni töötajad "Staff" t-särkides  õhupallidega Parlamendi avatud uste päevadel

Meie töötajad:

Ajutine töötaja

Enamik meie töötajatest on tähtajatu töölepinguga ajutised töötajad, keda palgatakse värbamisprotsessi teel, mis hõlmab kirjalikke ja suulisi katseid. Teave vabade ametikohtade kohta on kättesaadav meie veebilehel.

Lepinguline töötaja

Fraktsioonil on hulk lepingulisi töötajaid, kellel on tähtajaline tööleping. Reeglina palgatakse need töötajad reservnimekirja alusel, mis koostatakse pärast kandidaatide valimist ja vestlust nendega. Nende töölepingu maksimaalne kestus on kuus aastat.

Ametnik

Fraktsiooni alaliste töötajate hulka kuuluvad ka ELi institutsioonide, peamiselt Euroopa Parlamendi ametnikud, kes on fraktsiooni lähetatud.

Meie värbamisprotsess

Veebipõhine taotlus

Personali-osakonna eelvalik

Valiku-komisjoni valik

Ajutised töötajad

Kolm kirjalikku katset

Vestlus valikukomisjoniga

Reservnimekiri

Lepingulised töötajad

Katsed

Vestlus valikukomisjoniga

Reservnimekiri/ Tööpakkumine

Korduma kippuvad küsimused

Üldiselt võib töölevõtmise teadaande avaldamisest kuni reservnimekirja koostamiseni kuluda ajutiste töötajate puhul kuni kolm kuud ja lepinguliste töötajate puhul kaks kuni kolm kuud, olenevalt esitatud avalduste arvust.

EPP fraktsioon tagab, et kandidaadi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.

EPP fraktsioon on võrdseid võimalusi pakkuv tööandja, kes on pühendunud mitmekesisusele ja kaasava töökeskkonna loomisele. Julgustame kandideerima kvalifitseeritud isikuid, kes vastavad ametikoha nõuetele, olenemata nende vanusest, rassist, etnilisest päritolust, usutunnistusest või veendumustest, puudest, seksuaalsest identiteedist või mis tahes muust omadusest.