committee

Ústavné veci

Záujmy občanov na prvom mieste

Výbor pracuje aj na zlepšení regulácie európskych politických strán a nadácií. Monitoruje, ako sa vykonávajú zmluvy EÚ, a hodnotí, ako dobre funguje Európska únia a jej inštitúcie. Napokon sa výbor zaoberá aj medziinštitucionálnymi vzťahmi medzi európskymi inštitúciami a dohodami, ktoré tieto vzťahy upravujú, a inštitucionálnymi dôsledkami pristúpenia alebo v prípade brexitu vystúpenia členského štátu EÚ.

Tento výbor sa tiež snaží obnoviť dôveru verejnosti v Európu tým, že venuje väčšiu pozornosť obavám občanov. Vzhľadom na to je volebný postup do Európskeho parlamentu na poprednom mieste v jeho programe.

Skupina PPE bola hnacou silou nedávnej modernizácie pravidiel voľby poslancov Európskeho parlamentu - ide o prvé zmeny od prijatia volebného aktu v roku 1976. Nový zákon zavádza hlasovanie poštou a elektronické hlasovanie spolu s opatreniami na posilnenie transparentnosti a dôvery vo voľby. Posilňuje tiež povedomie o európskom charaktere volieb tým, že zvyšuje informovanosť o príslušnosti kandidáta k európskej politickej strane.

Medzi ďalšie kľúčové oblasti patrí implementácia nového štatútu európskych politických strán a spolupráca s národnými parlamentmi.

Posledný dielik skladačky európskej vlajky leží na vrchole hotových dielikov

iný relevantný obsah