Pohľad za hranice Európy

Naša pracovná skupina pre vonkajšie politiky ovplyvňuje zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie. Pripravuje správy o tom, ako sa vynakladajú európske prostriedky, a podporuje Európsky parlament v rozhodnutiach o medzinárodných dohodách. Vedie úsilie EÚ o zabezpečenie vonkajších hraníc EÚ a snaží sa o vytvorenie európskej obrannej únie a liberalizáciu vízového režimu, na čom aj aktívne pracuje. Prioritou je pre nás aj západný Balkán. Chceme tieto krajiny priviesť do EÚ podporou reforiem s cieľom zabezpečiť právny štát, bojovať proti korupcii a zabezpečiť nezávislý súdny systém.

Predseda

Our position

Skutočný globálny líder

Aby zohrávala globálnu vedúcu úlohu v zahraničnopolitických otázkach, musí EÚ naďalej posilňovať svoju schopnosť hovoriť jedným hlasom, vrátane prechodu od jednomyseľného k väčšinovému rozhodovaniu v otázkach zahraničných vecí.

Pevne veríme, že Európa musí naďalej aktívne presadzovať ľudské práva, demokraciu a základné zásady EÚ vo všetkých politikách EÚ, ktoré majú vonkajší rozmer, ako je rozvoj, migrácia, bezpečnosť, boj proti terorizmu, rozšírenie a obchod.

Európa by mala naďalej posilňovať svoju bezpečnosť a smerovať k skutočnej Obrannej únii. Takisto musíme uprednostniť energetickú bezpečnosť v Európe a zabrániť tomu, aby sa energia využívala ako politický nástroj.

Transatlantické partnerstvo, dlhodobý pilier mieru po skončení druhej svetovej vojny založené na spoločných hodnotách a záujmoch, čelí v krátkodobom výhľade značnému počtu výzviev a zlomov, ale dlhodobé základy zostávajú silné a spolupráca medzi EÚ a USA, ako rovnako zmýšľajúcimi partnermi, zostáva rozhodujúca. Rovnako ako otvorený a mnohostranný systém slobodného a spravodlivého obchodu.

Chceme, aby EÚ pokračovala vo svojom úsilí o odstránenie extrémnej chudoby do roku 2030, pričom EÚ zostala vedúcim poskytovateľom globálnej rozvojovej pomoci. EÚ musí uprednostňovať pomoc krajinám s dobrým riadením a dodržiavaním demokratických zásad a ľudských práv.

Globálny obchod a investície

Snažíme sa vybudovať globálny obchodný systém, ktorý je čo najotvorenejší a najférovejší; ktorý by umožnil Európe budovať politické väzby a vytvárať nové pracovné miesta vo svojich vyvážajúcich odvetviach.

Chceme, aby Európa pokračovala vo vytváraní slobodných a spravodlivých obchodných dohôd, ktoré chránia vysoké európske normy v oblasti ochrany spotrebiteľov, životného prostredia, sociálnych a dátových údajov, ako sú napríklad tie s Kanadou alebo Japonskom, ako spôsob otvorenia trhov, stimulácie rastu, zmierňovania chudoby a vytvárať príležitostí pre Európanov.

Ochrana nášho susedstva

EÚ musí pokračovať v budovaní partnerstiev na šitých mieru v európskom susedstve na základe "viac za viac", posilňovaní demokratických procesov a právneho štátu. Takisto musíme pomôcť stabilizovať tieto regióny a priblížiť ich k Európe a vydržať nepretržité pokusy Ruska destabilizovať našich susedov a obnoviť ich vplyv na bývalé sovietske krajiny.

Rozšírenie bolo jedným z úspechov EÚ. Mali by sme aj naďalej posudzovať každú kandidátsku krajinu na základe jej vlastných zásluh, pričom budeme venovať pozornosť plnému rešpektovaniu kodanských kritérií a integračnú kapacitu EÚ, ktorá sa musí posilniť.

Zastávame záväzky v Solúne, najmä v juhovýchodnej Európe, kde chceme vytvoriť správne predpoklady pre rozšírenie.