Työpaikat

Jos haluat tehdä töitä entistä yhtenäisemmän Euroopan unionin hyväksi, sinun kannattaa harkita työpaikan hakemista EPP-ryhmästä.

Me palkkaamme ja koulutamme omistautuneita ja kunnianhimoisia ihmisiä, jotka ovat sitoutuneet viemään Euroopan unionin kehitystä eteenpäin ja edistämään poliittista yhdentymistä Euroopassa. Meidän tehtävämme on palvella jäseniä Euroopan parlamentin (EP) joka on suurin ja vaikutusvaltaisin poliittinen ryhmä..

Työlleen omistautunut ja erittäin pätevä sihteeristömme tukee Euroopan parlamentin jäsenten työtä sekä ryhmän että EP:n työjarjestyksen mukaisesti. Käytämme poliittisia neuvonantajia, joilla on hyvä asiantuntemus EU:n monialaisesta toiminnasta sekä tiedottajia, jotka huolehtivat siitä, että ryhmän viestit saavuttavat sekä perinteiset että verkkokanavat. Kollegamme sisäisessä organisaatiossa (henkilöstöhallinto, rahoitus ja IT) tarjoavat meille moderneja työkaluja, joita tarvitsemme toimiaksemme tehokkaasti.

Kollegamme tulevat kaikista EU:n jäsenmaista sekä EU-ehdokasmaista. Kaikki noin 300 vakituista ja määräaikaista työntekijää EPP-ryhmässä ovat osa EU:n virkamieskuntaa.

 

Kaksi työntekijää 'Staff' -t-paidoissa pitää EPP-ryhmän ilmapalloja parlamentin avoimien ovien päivänä

Sihteeristöömme kuuluu:

Väliaikaiset toimihenkilöt

Suurin osa työntekijöistämme on väliaikaisia toimihenkilöitä, joiden sopimus on voimassa toistaiseksi. Heidät on otettu palvelukseen valintamenettelyn kautta, johon sisältyy kirjallisia ja suullisia kokeita. Julkaisemme avoimia työpaikkoja näihin virkoihin alla.

Määräaikaiset toimihenkilöt

Ryhmällä on myös useita määräaikaisia toimihenkilöitä. Yleensä heidät palkataan varallaololistalta, joka muodostetaan vaalilautakunnan edessä suoritettujen yksityiskohtaisten haastattelujen perusteella. Heidän sopimuksensa on voimassa korkeintaan kuusi vuotta.

Virkamiehet

Pysyvän henkilöstön joukossa on myös pieni joukko EU:n toimielinten, lähinnä Euroopan parlamentin, pysyviä virkamiehiä, joille on osoitettu tehtävä ryhmästämme.

Ryhmämme sihteeristö muodostaa poliittisen hallinnon, jonka tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman korkea ammatillinen taso. Olemme tyytyväisiä sihteeristömme kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Työskentelemme kansainvälisessä ympäristössä ja lähes aina useammalla kuin yhdellä kielellä. Yritämme edistää yhteisöllistä ilmapiiriä ja yhteistyötä kollegoiden kesken. Henkilöstölle tarjotaan ammatillista koulutusta henkilökohtaisen kehityksen edistämiseksi.

 

Avoimet työpaikat

Katso   englanninkielinen versio  tältä sivulta nähdäksesi avoimena olevat työpaikat

Kulissien takana

Vilkaise, mitä tapahtuu kulissien takana ja katso nämä kuvat Euroopan parlamentin jäsenistä epämuodollisemmassa ympäristössä. Huomaa, miten mepin jokapäiväiseen työhön liittyy muutakin kuin keskusteluja, äänestyksiä ja valiokuntien kokouksia ja miten sihteeristömme tukee heidän työtään.