Työpaikat

Liity osaksi dynaamista EPP-ryhmää ja tutustu mielenkiintoisiin mahdollisuuksiin toiminnan ytimessä, kun rakennamme yhtenäisempää Euroopan unionia!

Suuntaa kiinnostavalle uralle, jossa työskentelet sellaisten ihmisten rinnalla, jotka haluavat yhdessä edistää Euroopan unionin kasvua ja poliittista yhdentymistä Euroopassa. EPP-ryhmä on näkyvällä paikalla Euroopan parlamentissa, sillä se on sen suurin ja vaikutusvaltaisin poliittinen ryhmä.

Tule osaksi tiimiämme, jossa asialle omistautuneet ja kunnianhimoiset ammattilaiset tekevät yhteistyötä voidakseen tukea EPP-ryhmään kuuluvien Euroopan parlamentin jäsenten työtä. Henkilöstömme jäsenet tarjoavat asiantuntijatietoa EU:n politiikasta neuvonantajina, levittävät ryhmän sanomaa viestintäkanavilla, antavat hallinnollista tukea tai tukevat ryhmän sisäistä organisaatiota henkilöstö- ja taloushallinnon tai tietotekniikan alalla. Jokaisen rooli on tärkeä.

Liity monitahoiseen yhteisöön, joka edustaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita. Yhtenä noin 270 vakituisesta ja sopimussuhteisesta työntekijästämme sinusta tulee olennainen osa EU:n virkamieskuntaa ja olet osa nykyaikaista työyhteisöä, joka mahdollistaa työskentelyn yhteisten tavoitteiden eteen tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Tartu tilaisuuteen olla mukana EU:n politiikan eturintamassa ja muovaamassa Euroopan unionin tulevaisuutta EPP-ryhmän kanssa!

 

Kaksi työntekijää 'Staff' -t-paidoissa pitää EPP-ryhmän ilmapalloja parlamentin avoimien ovien päivänä

Avoimet työpaikat

We have no current vacancies. Please check back later.

Sihteeristöömme kuuluu:

Väliaikaiset toimihenkilöt

Suurin osa henkilöstöstämme on väliaikaisia toimihenkilöitä, joilla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus ja jotka otetaan palvelukseen käyttäen menettelyä, johon sisältyy kirjallisia ja suullisia kokeita. Näihin tehtäviin liittyvistä avoimista työpaikoista ilmoitetaan verkkosivustollamme.

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Osa henkilöstöstämme on sopimussuhteisia toimihenkilöitä, joiden sopimuksen kesto on määräaikainen. Nämä henkilöt otetaan palvelukseen pääsääntöisesti varallaololuettelosta, joka on laadittu valintamenettelyn ja haastattelujen jälkeen. Sopimuksen kesto on enintään kuusi vuotta.

Virkamiehet

Ryhmän vakinaiseen henkilöstöön kuuluu myös EU:n toimielimistä, pääasiassa Euroopan parlamentista, ryhmän palvelukseen tilapäisesti siirrettyjä virkamiehiä.

Palvelukseenottomenettely

Sähköinen hakemus

Henkilöstö-hallinnon suorittama esivalinta

Valintalauta-kunnan suorittama valinta

Väliaikaiset toimihenkilöt

Kolme kirjallista koetta

Valintalauta-kunnan haastattelu

Varallaolo-luettelo

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Kokeet

Valintalauta-kunnan haastattelu

Varallaolo-luettelo/työtarjous

Usein kysyttyä

Saatujen hakemusten määrästä riippuen hakuilmoituksen julkaisemisen ja varallaololuettelon laatimisen välillä kuluu yleensä väliaikaisten toimihenkilöiden osalta enintään kolme kuukautta ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden osalta 2–3 kuukautta.

EPP-ryhmä varmistaa, että hakijoiden henkilötietoja käsitellään luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta 23. lokakuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

EPP-ryhmä huolehtii työnantajana henkilöstönsä yhtäläisistä mahdollisuuksista, ja se on sitoutunut moninaisen ja osallistavan työympäristön rakentamiseen. Kannustamme kaikkia tehtävän vaatimukset täyttäviä päteviä henkilöitä lähettämään hakemuksen riippumatta iästä, rodusta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, sukupuoli-identiteetistä tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Avoimet hakemukset

Uskomme yksilöllisen lahjakkuuden voimaan ja etsimme siksi jatkuvasti päteviä henkilöitä liittymään joukkoomme. Otamme vastaan avoimia hakemuksia hakijoilta, jotka ovat valmiita tekemään työtä ryhmämme tavoitteiden puolesta. Lähetä siis meille Europass-ansioluettelosi ja hakemuskirje, niin voimme yhdessä tarkastella mahdollisuuksia EPP-ryhmässä.

Avoimen hakemuksen voi jättää tämän linkin kautta.