Karrier

Csatlakozzon az EPP lendületes képviselőcsoportjához, éljen az izgalmas lehetőséggel, és építsen a legfőbb történések helyszínén egy még egységesebb Európai Uniót!

Kiteljesedhet hivatásában, és olyan hasonlóan gondolkodó munkatársakkal dolgozhat együtt, akik szintén szenvedélyesen elkötelezték magukat az Európai Unió megerősítése és az európai politikai integráció elősegítése mellett. Az EPP képviselőcsoport az Európai Parlament legnagyobb és legbefolyásosabb képviselőcsoportja.

Legyen csapatunk nélkülözhetetlen tagja, ahol elhivatott és ambiciózus szakemberek segítik az EPP képviselőcsoporthoz tartozó európai parlamenti képviselők munkáját! Függetlenül attól, hogy uniós szakpolitikai ismereteivel tanácsadóként támogatja-e a munkánkat, vagy a különböző kommunikációs csatornákon keresztül üzeneteinket közvetíti, esetleg adminisztrációs teendőket végez, illetve a HR-es, pénzügyi vagy informatikai belső rendszereink működtetéséhez járul hozzá, munkája kiemelkedően fontos a számunkra.

Csatlakozzon az összes uniós tagállamot képviselő sokszínű közösségünkhöz, és legyen a mintegy 270 állandó és szerződéses alkalmazott egyike! Nálunk fontos szerepet vállalhat az európai közszolgálat területén, valamint egy hatékony és eredményes modern munkaközösség része lehet.

Ragadja meg a lehetőséget, tevékenykedjen az európai politika élvonalában, és az EPP képviselőcsoporttal együtt vállaljon kulcsszerepet az Európai Unió jövőjének alakításában!

 

2 munkatárs 'Staff' pólót visel és EPP Képviselőcsoport léggömböket tart az Európai Parlament nyílt napján

Nyílt pályázati felhívások

We have no current vacancies. Please check back later.

Munkatársaink státuszai:

Ideiglenes alkalmazottak

Munkatársaink többségét a határozatlan időre szóló szerződéssel rendelkező ideiglenes alkalmazottak teszik ki, akik írásbeli és szóbeli vizsgákból álló felvételi eljárás során nyernek felvételt. Az álláshelyeket honlapunkon hirdetjük meg.

Szerződéses alkalmazottak

A képviselőcsoportban szerződéses alkalmazottak is dolgoznak, akiknek a szerződése határozott időtartamra – legfeljebb hat évre – szól. Ezeket a munkatársakat általában egy – válogatást és interjúkat követően összeállított – tartaléklistáról veszik fel.

Tisztviselők

A képviselőcsoport állandó alkalmazottai közé a különböző intézményekből is – elsősorban az Európai Parlamentből – érkeznek kirendelt uniós tisztviselők.

Kiválasztási eljárásunk

online jelentkezés

HR általi előválogatás

felvételi bizottság általi válogatás

Ideiglenes alkalmazottak

három írásbeli vizsga

interjú a felvételi bizottsággal

tartaléklista

Szerződéses alkalmazottak

vizsgák

interjú a felvételi bizottsággal

tartaléklista/ állásajánlat

Gyakran ismételt kérdések

A beérkezett pályázatok számától függően az ideiglenes alkalmazottak esetében általában a felvételi felhívás közzétételétől számított három hónapig, a szerződéses alkalmazottak esetében pedig két-három hónapig tarthat, amíg megszületik a tartaléklista.

Az EPP képviselőcsoport biztosítja, hogy a jelentkezők személyes adatainak feldolgozása – különös tekintettel az adatok bizalmas kezelésére és biztonságára – a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történjen.

Az EPP képviselőcsoport esélyegyenlőségi politikát követ, elkötelezetten támogatja a sokszínűséget, és befogadó munkakörnyezet megteremtésére törekszik. Életkortól, faji és etnikai származástól, vallástól vagy meggyőződéstől, fogyatékosságtól, szexuális identitástól vagy bármely más jellemzőtől függetlenül minden személyt bátorítunk a jelentkezésre, aki megfelelő képzettséggel rendelkezik, és teljesíti a munkaköri követelményeket.

Spontán jelentkezés

Hiszünk az egyedülálló tehetségek erejében, és folyamatosan keressük azokat a képzett személyeket, akik képviselőcsoportunk jövőbeli munkatársai lehetnek. Örömmel fogadjuk azoknak a spontán jelentkezését, akik készek tenni a változásért. Kérjük, a lehetőségek feltérképezéséhez egy motivációs levél kíséretében küldje el nekünk Europass-önéletrajzát!

A spontán jelentkezések ezen a linken keresztül nyújthatók be.