History

Prečítajte si, ako rodina EĽS utvárala histórii európskej integrácie. Zistite, ako v čase výziev, ktorým Európa čelí, ctíme tento odkaz a zostávame verní svojim presvedčením: jednotnej Európe založenej na hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, ľudských práv, právneho štátu, solidarity a subsidiarity.

Zjednocujeme Európu od roku 1953

Po skončení druhej svetovej vojny malo niekoľko popredných politikov Európy, francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman, nemecký kancelár Konrad Adenauer a taliansky premiér Alcide de Gasperi, prezieravosť a odvahu znovu vybudovať Európu založenú na mieri. Urobili prvé zásadné kroky vedúce k uskutočneniu myšlienky zjednotenej Európy, vytvorili Európske spoločenstvo uhlia a ocele. V rámci Spoločného zhromaždenia Európskeho spoločenstva uhlia bol náš poslanecký klub založený 23. júna 1953 pod niekdajším názvom Kresťansko-demokratický klub.

Politici, ktorí prišli po tejto prvej generácii, sa zamerali na vytváranie európskej integrácie potrebnej pre rozsiahly jednotný trh. Ako sa integrácia Európy prehlbovala, vyvíjali sa aj jej inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu. V roku 1979 prebehli do Európskeho parlamentu prvýkrát priame všeobecné voľby. Pri tejto príležitosti sa náš klub premenoval na poslanecký klub Európskej ľudovej strany.

Inšpirovaný myšlienkou znovuzjednotenia po páde Berlínskeho múru a pádom komunizmu podporil poslanecký klub EĽS vznik pluralitných demokracií. Vo voľbách v celej Európe následne vyhrali nekomunistické strany hlásiace sa k hodnotám pravého stredu. Tým sme sa po voľbách v júli 1999 stali najväčším klubom v Európskom parlamente.

Ako sa menil náš elektorát a náš poslanecký klub sa rozrástol o umiernená aj konzervatívne politické zoskupenia zo škandinávskych krajín a zo strednej a východnej Európy, menila sa aj naša politická filozofia. V období 1999-2009 tiež klub zmenil svoj názov a stal sa poslaneckým klubom Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov. V júni 2009 sme sa vrátili k názvu poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov).

Medaila Roberta Schumana

Prečítajte si viac o medailu pre významné osobnosti, ktoré sa vo svojej verejnej činnosti a vďaka osobnej angažovanosti zaslúžili o zjednotenie Európy, presadzovanie mieru, demokracie a ľudských hodnôt.

Archív poslaneckého klubu EĽS

Kontaktujte náš tím pre viac informácií o histórii poslaneckého klubu EĽS od jeho založenia v roku 1953 a o jeho úlohu v utváraní Európy, ako ju poznáme dnes.