committee

Bezpečnosť a obrana

Udržiavanie stability v susedstve EÚ

Z praktického hľadiska tento výbor pomáha Výboru pre zahraničné veci v otázkach týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Zodpovedá za to, aby sa zodpovední činitelia prijímajúci rozhodnutia v oblasti bezpečnosti a obrany zodpovedali. Podporuje tiež príspevok EÚ k udržaniu mieru a stability na Balkáne, južnom Kaukaze, v Afrike a na Blízkom východe.

Tento podvýbor sa zameriava prevažne na vojenské a obranné otázky.

Presadzovanie Európskej obrannej únie

Skupina PPE nikdy nepoľavuje vo svojich požiadavkách, aby inštitúcie EÚ a členské štáty plnili svoje záväzky v oblasti zvyšovania bezpečnosti európskych občanov. Sme presvedčení, že členské štáty EÚ musia využiť synergické efekty vyplývajúce zo zvýšenej spolupráce a koordinácie v oblasti obrany. Koniec koncov, na zabezpečenie mieru musíme byť pripravení konať rýchlo, rozhodne a odhodlane, a to sa najlepšie dosiahne v rámci budúcej Európskej obrannej únie.

Tvrdo sme presadzovali vytvorenie Európskej obrannej únie, v ktorej sa členské štáty strategicky zosúladia a budú mať spoločné chápanie hrozieb, aby mohli rozvíjať spoločné kapacity situačného povedomia. Vypracovali sme návrh jej budúceho fungovania a naďalej presadzujeme plán s realistickými a praktickými krokmi na jej vytvorenie. Zabezpečili sme tiež 500 miliónov EUR z fondov EÚ na spoločný výskum a vývoj v oblasti obrany.

Detail ruky držiacej zbraň

Recent activities

iný relevantný obsah