Traineeship & Programmes

Naše päťmesačné stáže sú unikátnou príležitosťou zistiť, ako funguje Európsky parlament a získať praktické znalosti o fungovaní nášho poslaneckého klubu. Na prácu stážistov dohliada poradca z nášho sekretariátu.

 

Čo ponúkame

Platená stáž na päť mesiacov

Ponúkame päťmesačnú stáž občanom z členských krajín EÚ a kandidátom z pridružených a kandidátských krajín. Výnimočne môže byť stáž poskytnutá obmedzenému počtu státnych príslušníkov iných krajín.

Tieto stáže sú určené pre mladých ľudí, ktorí už majú univerzitné vzdelanie alebo dokončili tri roky štúdia (najmenej šest semestrov) na univerzite alebo porovnateľnú inštiúciu vyššieho vzdelávania.

Stážisti poberajú mesačný príspevok vo výške 1 500 EUR na pokrytie svojch životných nákladov v Bruseli.

Neplatené, krátkodobé stáže v maximálnej dľžke troch mesiacov (v prípadoch, keď je stáž povinná v rámci univerzitného štúdia)

Tieto stáže sú určené pre študentov vysokých škôl, ktorí ešte nedokončili šesť semestrov na vysokej škole a absolvovanie stáže je povinnou súčasťou ich štúdia. Je potrebné doložit potvrdenie zo strany vysokej školy. Poslanecký klub ponúka limitovaný počet takých stáží.

Poslanecký klub naviac zaisťuje povinné primárné poistenie a poistenie pre prípad úrazu pre stážistov. Všetci stážisti navštívia jedno plenárne zasadnutie Europského parlamentu v Štrasburgu.

Ako zamestnávateľ vyznávajúci rovnaké príležitosti, podporujeme prihlášky mladých ľudí s postihnutím.

Kto sa môže prihlásiť

Na platenú a neplatenú stáž sa môžete prihlásiť, ak:

 

  • ste štátnym príslušníkom niektorého členského štátu Európskej únie alebo pridruženej alebo kandidátskej krajiny;
  • máte veľmi dobrú znalosť dvoch úradných jazykov EÚ, z ktorých jeden by mal byť jedným z pracovných jazykov EÚ, tj. angličtina, francúzština alebo nemčina. Ak ste zo štátu mimo EÚ, tak najmenej jeden pracovný jazyk (najmenej na úrovni B2).
  • doteraz ste sa nezúčastnili žiadnej platenej stáže v inštitúciach EÚ a ani ste neboli po ukončení štúdií v platenom pracovnom pomere.
  • Pre platenú stáž: musíte mať ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo ukončené tri roky štúdia (aspoň šesť semestrov) na vysokej škole alebo odpovedajúcej vysokoškolskej inštitúcii;
  • Pre neplatenú stáž: ak nemáte dokončených šesť semestrov na vysokej škole, musíte predložiť potvrdenie vydané vysokou školou, ktoré osvedčí, že absolvovanie stáže je povinné v rámci vášho štúdia a bude tu označená odpovedajúca dľžka tejto stáže.

Ako sa prihlásiť

V prípade záujmu o našu stáž vyplňte tento online formulár.

Dôležitá poznámka: Dbajto o to, že bude potrebné si dopredu pripraviť dokumenty, ako sú odporúčacie listy alebo kópie diplomov, a tie bude potrebné priložiť k prihláške.

Podrobnosti nájdete v informáciach o výberovom konaní, ktoré nájdete nižšie.

Viac informácií týkajúcich sa stáží pri poslaneckom klubu EĽS sa dočítate v týchto pravidlách.

 

 

Kedy sa prihlásiť

OBDOBIE STÁŽEPRIHLÁŠKA ONLINE
február až júnPrihlásiť sa môžete v termíne od 15. október do 12:00 (CET) 15. november
september až februárPrihlásiť sa môžete v termíne od 15. apríla do 12:00 (CET) 15. mája

Akékoľvek otázky týkajúce sa stáží zasielajte na nižšie uvedenú e-mailovú adresu:

* Nekontaktujte priamo našich zamestnancov, váš e-mail nebude braný do úvahy.

epp-stages@europarl.europa.eu

Zoznam stáží

Stážista v oblasti sociálnych médií - 4 voľné pracovné miesta: Tvorca obsahu / Videograf / Fotograf / Grafický dizajnér
Apply
Stážista - všeobecný pracovník
Apply

 

2 ženy ktoré sa smejú zatiaľ čo sa pozerajú na obrazovku laptopu

Erazmus mladých poslancov

Náš Young Member’s Network (YMN) založil vlastný Erazmus pre mladých poslancov, ktorého dvoma hlavnými cieľmi je: zbližovať národnej a európskej politiky a vytvárať sieť mladých politikov spolupracujúcich na vytváraní európskej budúcnosti.

Program Erasmus pre mladých poslancov umožňuje mladým poslancom zo strán EĽS zistiť na vlastnej koži, ako funguje Európsky parlament a ako je pripravovaná európska legislatíva. Počas jedného týždňa v Bruseli účastníci programu spolupracujú s mladými poslancami Európskeho parlamentu v témach spojených s ich každodennou činnosťou. Zúčastňuje sa zasadnutí poslaneckého klubu, výborov parlamentu a plenárnych zasadnutí. Stretávajú sa s ľuďmi utvárajúcimi verejnú mienku, ľuďmi s rozhodovacími právomocami, voliči a novinári. Tento program predstavuje unikátnu príležitosť zdieľať nápady a rozvíjať osobné vzťahy.

Ak sa chcete do programu prihlásiť, pošlite nám email na epp-youngmembers@europarl.europa.eu, a my sa s vami spojíme.

Sieť mladých členov poslaneckého klubu EĽS uhradí vaše cestovné náklady a náklady na ubytovanie.

Výskumný grant

Cieľom nášho grantového programu je pomôcť výskumníkom rozšíriť ich výskum histórie, role a vplyvu kresťanskej demokracie na proces európskej integrácie. Grant vypisovaný raz ročne umožňuje prístup k primárnym zdrojom v historických archívoch Európskej únie vo Florencii, archívoch poslaneckého klubu EĽS v Bruseli a / alebo archívoch Nadácie Konrada Adenauera v Sankt Augustíne blízko Bonnu.

V prípade záujmu si pripravte prihlášku do konca juna a my vám oznámime, či ste boli úspešní do konca júla. Úspešní kandidáti obdržia na uhradenie výdavkov spojených s prístupom k primárnym zdrojom výskumný grant vo výške 5000 eur.

Viac o našom každoročnom grantu sa dozviete tu Postgraduate Research Grant(s) on Christian Democracy and European Integration.

 

Farebné foto uložených dokumentov

Referencie