committee

Kultúra a vzdelávanie

Zlepšovanie európskych vedomostí a kultúry

Jeho pôsobnosť je pomerne široká, pretože sa zaoberá otázkami súvisiacimi s audiovizuálnou politikou, kultúrnymi a vzdelávacími aspektmi informačnej spoločnosti, politikou mládeže a rozvojom politiky v oblasti športu a voľného času a informačnej a mediálnej politiky.

Skupina EPP chce posilniť hlavný cieľ EÚ: spájať ľudí. Naša iniciatíva DiscoverEU, ktorá sa začala v roku 2018, už významne investovala do budúcnosti Európy tým, že 15 000 mladým ľuďom, ktorí dovŕšili 18 rokov, poskytla bezplatný cestovný lístok, ktorý im umožní objavovať náš kontinent vlakom.

Podporujeme aj všetky projekty Európskeho parlamentu zamerané na zlepšenie európskych vedomostí a kultúry vrátane programu "Erasmus+"pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport; iniciatívy "Kreatívna Európa", ktorá podporuje európske kultúrne a kreatívne odvetvia, a programu "Európa pre občanov".

Chlapec stojaci so svojimi spolužiakmi zdvihne ruku

iný relevantný obsah