Naše sesterské organizácie

Pri zakladaní jednotlivých nadácií a Networkov poslaneckého klubu EĽS sme vychádzali predovšetkým z myšlienky prekročiť rámec legislatívnej činnosti a rozšíriť priestor pre dialóg ľudí stredopravého politického zmýšľania v EÚ aj mimo nej. Tieto nadácie a Network boli poverené rozličnými úlohami a samostatnú riadiaci štruktúrou pre dosiahnutie vlastných strategických úloh.

European Ideas Network

Otvorený celoeurópsky stredopravá think-tank o európskej politike, ktorý má za cieľ podporovať nové pohľady na hlavné výzvy, ktorým čelia krajiny Európskej únie. Svoju činnosť začal v lete 2002 a v súčasnej dobe má okolo šesťsto členov, tvorcov politík a verejnej mienky, z celej Európskej únie. Stretávajú sa tu politici, obchodníci, akademickí pracovníci, politickí poradcovia, pracovníci think-tankov, novinári a zástupcovia občianskej spoločnosti, ako aj externí nestraničtí odborníci a komentátori.

Robert Schuman Foundation

Založená v roku 1989 nemeckým politikom zo strany CDU, Egonom A. Klepsch s cieľom podporovať demokraciu v Európe. Za účasti poslancov EĽS nadácia podporuje demokraciu v Latinskej Amerike a Afrike, a predovšetkým potom v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe. Mladým ľuďom, ktorí sa hlásia k hodnotám pravého stredu, ponúka jednomesačné stáže v Európskom parlamente.

Robert Schuman Institute

Tento inštitút slúži ako vzdelávacie centrum pre politiky a politické strany patriace do politickej rodiny EĽS. Jeho cieľom je propagovať myšlienku jednotnej Európy a základných hodnôt EĽS. Od roku 1995 ponúka vzdelávacie kurzy zamerané na aktívne činných aj budúcich politikov strán, ktoré patria do politickej rodiny Európskej ľudovej strany, a organizuje konferencie o aktuálnych politických otázkach v regióne.