committee

Ľudské práva

Ľudské práva v popredí politiky

Európska únia sa zaviazala podporovať demokraciu a ľudské práva vo svojich vonkajších vzťahoch v súlade so svojimi základnými zásadami slobody, demokracie a dodržiavania ľudských práv, základných slobôd a právneho štátu. Tento podvýbor je zodpovedný za pomoc Výboru pre zahraničné veci v otázkach ľudských práv, ochrany menšín a podpory demokratických hodnôt v tretích krajinách v Európe i mimo nej.

Podpora ľudských práv

Podvýbor má za úlohu monitorovať špecializované dialógy a konzultácie o ľudských právach, ktoré EÚ nadviazala s tretími krajinami. Každoročne vysiela delegácie do miest v Európe i mimo nej, aby monitorovali situáciu v oblasti ľudských práv na mieste a spolupracovali so širokým spektrom zainteresovaných strán.

Od roku 1988 Európsky parlament každoročne udeľuje Sacharovovu cenu za slobodu myslenia, aby ocenil úsilie v prospech ľudských práv a základných slobôd a proti útlaku a nespravodlivosti. Skupina PPE je hrdá na to, že počas 30-ročnej histórie tejto ceny nominovala mnohých laureátov, medzi ktorými boli v posledných rokoch aj demokratická opozícia vo Venezuele, kubánski disidenti, zástupca v Bielorusku a predstavitelia arabskej jari.

5 rúk vytvorí kruh

Recent activities