Poslanecký klub EPP je najstarším klubom v Európskom parlamente. Ako stredo-pravé zoskupenie, sme odhodlaný vytvoriť silnejšiu a sebavedomejšiu Európu pre občanov. Našim cieľom je vytvoriť viac súťaživú a demokratickejšiu Európu, kde občania si budujú svoj život podľa vlastného uváženia.

Vyhľadajte si viac informácií

Poslanecky klub ELS
V Európskom parlamente

Náš záväzok k silnej Európe

Rodina EĽS vytvárala príbeh európskej integrácie. Dnes, keď Európa opäť čelí výzvam, naďalej si budeme ctiť toto dedičstvo tým, že zostaneme verní nášmu presvedčeniu: zjednotenej Európe založenej na hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, ľudských práv, právneho štátu, solidarity a subsidiarity.

Sme za za sebaistú Európu, ktorá je hrdá na svoj Východ, ako aj na Západ a na najmenšiu, ako aj na svoju najväčšiu krajinu. Sme za ambicióznu Európu, ktorá chráni, zachováva naše hodnoty, vytvára príležitosti a posilňuje Európanov.

Koho a čo zastupujeme

Economy, jobs & environment working group image

Právne záležitosti a vnútro

Legal & home affairs working group image

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

Budget, agriculture and regional funding working group image

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy