Čerstvé správy

Poslanecky klub ELS
V Európskom parlamente

Náš záväzok k silnej Európe

Rodina EĽS vytvárala príbeh európskej integrácie. Dnes, keď Európa opäť čelí výzvam, naďalej si budeme ctiť toto dedičstvo tým, že zostaneme verní nášmu presvedčeniu: zjednotenej Európe založenej na hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, ľudských práv, právneho štátu, solidarity a subsidiarity.

Sme za za sebaistú Európu, ktorá je hrdá na svoj Východ, ako aj na Západ a na najmenšiu, ako aj na svoju najväčšiu krajinu. Sme za ambicióznu Európu, ktorá chráni, zachováva naše hodnoty, vytvára príležitosti a posilňuje Európanov.

Naša pozícia na

Economy, jobs & environment working group image

Právne záležitosti a vnútro

Legal & home affairs working group image

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

Budget, agriculture and regional funding working group image

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy