Кариера

Ако искате да работите за все по-сближен Европейски съюз, трябва да помислите за кандидатстване за позиция в Групата на ЕНП.

Набираме и развиваме посветени и амбициозни хора, които се ангажират да подкрепят развитието на Европейския съюз и да насърчават политическата интеграция в Европа. Нашата работа е да служим на членовете на Групата на ЕНП в Европейския парламент (ЕП), най-голямата и най-влиятелна политическа група.

Нашият отдаден и висококвалифициран екип подкрепя работата на членовете на ЕП, в съответствие както с дневния ред на Групата, така и на ЕП. Използваме политически съветници с експертни познания за сложното функциониране на ЕС и специалисти по комуникации, които гарантират, че посланието на Групата достига както до традиционни, така и до онлайн канали. Колегите ни от вътрешната организация (човешки ресурси, финанси и информационни технологии) ни предоставят съвременните инструменти, от които се нуждаем, за да работим ефикасно и ефективно.

Нашите колеги са от всички държави членки на ЕС, както и от страните кандидатки. Около 300-те постоянни и договорно наети служители, работещи в Групата на ЕНП, са част от европейската администрация.

 

Служители на Групата на ЕНП държат балони с логото на Групата в Ден на отворените врати на ЕП

Нашият персонал включва:

Служители на постоянен договор

По-голямата част от нашия персонал са служители с договори за неопределен период, наети чрез процедура за подбор, включваща писмени и устни изпити. Публикуваме свободни работни места за тези позиции по-долу.

Служители на временен договор

Групата има и някои договорно наети служители. Като общо правило, тези колеги се наемат от резервен списък, изготвен след подробни интервюта пред селекционна комисия. Максималната продължителност на тези договори е шест години.

Други служители

Наред с постоянния персонал има и малък брой служители от институциите на ЕС, предимно от Европейския парламент, които са назначени в нашата Група.

Секретариатът на Групата е политическа администрация, която има за цел да постигне най-високите професионални стандарти. Ние приветстваме културното многообразие сред нашия персонал. Работим в международна среда и почти винаги на повече от един език. Опитваме се да насърчим атмосфера на отговорност и сътрудничество между колегите. На служителите се предлага професионално обучение, което да подпомогне личностното им развитие.

 

Списък на свободните работни места

Моля вижте страницата   на английски език  с наличните в момента свободни работни места

Зад кулисите

Погледнете какво се случва зад кулисите с тези снимки на евродепутати в по-неофициална обстановка. Вижте как ежедневната работа на евродепутат включва повече от разисквания, гласувания и заседания в комисии и как нашият секретариат подкрепя тяхната работа.