Кариера

Ако искате да работите за все по-сближен Европейски съюз, трябва да помислите за кандидатстване за позиция в Групата на ЕНП.

Набираме и развиваме посветени и амбициозни хора, които се ангажират да подкрепят развитието на Европейския съюз и да насърчават политическата интеграция в Европа. Нашата работа е да служим на членовете на Групата на ЕНП в Европейския парламент (ЕП), най-голямата и най-влиятелна политическа група.

Нашият отдаден и висококвалифициран екип подкрепя работата на членовете на ЕП, в съответствие както с дневния ред на Групата, така и на ЕП. Използваме политически съветници с експертни познания за сложното функциониране на ЕС и специалисти по комуникации, които гарантират, че посланието на Групата достига както до традиционни, така и до онлайн канали. Колегите ни от вътрешната организация (човешки ресурси, финанси и информационни технологии) ни предоставят съвременните инструменти, от които се нуждаем, за да работим ефикасно и ефективно.

Нашите колеги са от всички държави членки на ЕС, както и от страните кандидатки. Около 300-те постоянни и договорно наети служители, работещи в Групата на ЕНП, са част от европейската администрация.

 

Служители на Групата на ЕНП държат балони с логото на Групата в Ден на отворените врати на ЕП

Списък на свободните работни места

Моля вижте страницата   на английски език  с наличните в момента свободни работни места

Нашият персонал включва:

Служители на постоянен договор

По-голямата част от нашия персонал са служители с договори за неопределен период, наети чрез процедура за подбор, включваща писмени и устни изпити. Публикуваме свободни работни места за тези позиции по-долу.

Служители на временен договор

Групата има и някои договорно наети служители. Като общо правило, тези колеги се наемат от резервен списък, изготвен след подробни интервюта пред селекционна комисия. Максималната продължителност на тези договори е шест години.

Други служители

Наред с постоянния персонал има и малък брой служители от институциите на ЕС, предимно от Европейския парламент, които са назначени в нашата Група.

Our Recruitment Process

Онлайн кандидатстване

Screening by RH

Selection by Selection Committee

Temporary agents

Three written tests

Interview with Selection Committee

Reserve list

Contract agents

Tests

Interview with Selection Committee

Reserve list / Job offer