O nás

 

poslanci v plenárke v Štrasburgu

 

logo EPP

Odhodlaní vytvárať silnú Európu

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (EĽS) je najväčším a najstarším klubom v Európskom parlamente. Naše korene siahajú až k zakladateľom európskeho projektu, Robertovi Schumanovi, Alcide De Gasperimu a Konrád Adenauer. Naši poslanci pochádzajú zo všetkých členských štátov EÚ.

Ako stredopravej klub sme odhodlaní vytvárať silnejšiu Európu založenú na ľuďoch. Ľudia sú napokon základom hospodárstva, a to európskej je najväčším hospodárstvom na svete.

Naším cieľom je vytvárať konkurencieschopnejšej a demokratickejšej Európy, v ktorej si môžu ľudia vybudovať také životy, aké si želajú. Všetci musia mať rovnakú šancu uspieť: rodinné firmy, malé podniky, inovátori, vynálezcovia, výskumníci, vedci, ľudia samostatne zárobkovo činní. Zároveň musíme poskytnúť záchrannú sieť pre každého, kto ju potrebuje.

Európa je pre nás kontinentom, na ktorom ľudia cestujú, obchodujú, investujú, vzájomne sa učia, nakupujú, predávajú a spolupracujú. Čo je Európa pre vás?

Zvolení na miestnej úrovni, aby sme reprezentovali vaše záujmy v Európe

Rovnako ako ostatní poslanci Európskeho parlamentu, aj poslanci klubu EĽS sú volení voliči vo svojich členských štátoch, aby reprezentovali miestne záujmy ľudí pri prerokúvaní legislatívnych a politických záležitostí na európskej úrovni.

Poslanci Európskeho parlamentu spolupracujú predovšetkým na základe svojej politickej príslušnosti, skôr než národnosti. Môžu preto byť členmi iba jedného poslaneckého klubu. Klub EĽS je najväčším zo siedmich poslaneckých klubov v Európskom parlamente.

Poslanci, ktoré ste zvolili reprezentujú vaše národné záujmy na európskej úrovni, vedení postoji klubu EĽS.

Othmar Karas MEP in conversation with a Dad at the Open Days of the European Parliament in Brussels
Eva Maydell MEP and a boy on e-scooters