Ako to uskutocnime

Spájame stredo-pravých politikov, ktorí boli zvolení v jednotlivých členských štátoch. Títo Europoslanci z národných delegácií sú združení v našej politickej skupine. Vaša delegácia prináša Váš národný pohľad na politiky a do krokov, ktoré skupina EĽS robi ako celok.

Zistite, ako Europoslanci, ktorých ste si zvolili, reprezentujú Vaše záujmy v legislatívnych a politických otázkach na európskej úrovni.

Poslanci v frakčnej miestnosti

Ako fungujeme v praxi

Naša Skupina sa stretáva pred každým plenárnym zasadnutím, aby sa dohodla na spoločnej pozícii ohľadom každej témy, ktorá je na programe Európskeho parlamentu, a na tom, ako bude hlasovať. Avšak predtým sa uskutoční mnoho prípravných prác na úrovni výborov a delegácií, výsledkom ktorých, berúc do úvahy názorovú rôznorodosť, je definovanie optimálnej politiky. Na zabezpečenie koherentnosti našich politík, naše prípravné práce sú štrukturované prostredníctvom štyroch Pracovných skupín, z ktorých každá pokrýva niekoľko výborov. Vami zvolení Europoslanci sú členmi jedného alebo viacerích takýchto výborov. Veľa z nich je zastúpených aj v predsedníckych štruktúrach výborov.