Loopbaan

Ontdek interessante carrièremogelijkheden in hart van de actie voor een verenigd Europa en kom werken bij onze dynamische EVP-Fractie!

Geef uw loopbaan een nieuwe wending en haal voldoening uit uw werk door u samen met gelijkgestemde collega’s in te zetten voor de groei van de Europese Unie en politieke integratie in Europa. De EVP-Fractie is de grootste fractie van het Europees Parlement en speelt daardoor een toonaangevende rol binnen het Parlement.

Word zelf een sleutelfiguur binnen ons team, waar u met toegewijde en ambitieuze collega’s zult samenwerken om het werk van de Parlementsleden in de EVP-Fractie in goede banen te leiden. Of u nu bij ons aan de slag gaat als EU-beleidsexpert of als communicatiemedewerker om onze boodschap via verschillende kanalen te verspreiden, of als collega instaat voor onze interne werking (administratie, HR, financiën, IT) – u vervult een essentiële rol binnen het team.

Kom terecht in een multiculturele werkomgeving waarin alle EU-lidstaten zijn vertegenwoordigd, als een van onze ongeveer 270 vaste en tijdelijke personeelsleden. Maak deel uit van het Europees overheidspersoneel en draag zo bij tot de moderne tools die zorgen voor een doeltreffende en efficiënte werking van het Parlement.

Grijp uw kans om het reilen en zeilen van de Europese politiek van dichtbij mee te maken en zet uw schouders samen met de EVP-Fractie onder de toekomst van de Europese Unie!

 

2 personeelsleden dragen 'personeel' T-shirt en houden EVP-Fractie-ballonnen vast op de opendeurdagen van het Parlement

Lijst met vacatures

Raadpleeg de   Engelstalige versie  van deze pagina om onze huidige vacatures te zien

ons personeel bestaat uit:

Tijdelijke medewerkers

Ons personeel bestaat voornamelijk uit tijdelijke medewerkers met een contract van onbepaalde duur. Ze worden aangeworven op basis van een selectieprocedure met schriftelijke en mondelinge tests. Op onze website publiceren wij vacatures voor deze functies.

Contractuele medewerkers

Bij onze fractie werken ook enkele contractuele medewerkers met een contract van bepaalde duur. Voor deze functies worden doorgaans kandidaten geselecteerd van een reservelijst die wordt opgesteld op basis van een selectieprocedure en sollicitatiegesprekken. Het gaat om contracten van maximaal zes jaar.

Ambtenaren

De fractie telt ook een aantal vaste personeelsleden. Dit zijn gedetacheerde ambtenaren van de Europese instellingen, voornamelijk van het Europees Parlement.

Our Recruitment Process

Digitale Sollicitatie

Screening by RH

Selection by Selection Committee

Temporary agents

Three written tests

Interview with Selection Committee

Reserve list

Contract agents

Tests

Interview with Selection Committee

Reserve list / Job offer

FAQ

Doorgaans neemt het proces vanaf de aankondiging van aanwerving tot de uiteindelijke reservelijst maximaal drie maanden in beslag voor tijdelijke medewerkers, afhankelijk van het aantal sollicitanten. Voor contractuele medewerkers is dat twee tot drie maanden.

De EVP-Fractie ziet erop toe dat de persoonsgegevens van kandidaten worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG.

Als werkgever vindt de EVP-Fractie gelijke kansen belangrijk. We streven naar diversiteit in een inclusieve werkomgeving. Wij moedigen gekwalificeerde kandidaten die aan de functie-eisen voldoen aan om te solliciteren, ongeacht hun leeftijd, ras, etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, seksuele identiteit of enig ander kenmerk.