Andreas SCHWAB

Poslanec/Poslankyňa EP

Andreas SCHWAB

How to contact me ?

Andreas SCHWAB

Poslanec/Poslankyňa EP
Nemecko
Christlich Demokratische Union Deutschlands
BRUSSEL

SPINELLI 14E101 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

+32 (0)2 28 45938

STRASBOURG

WEISS T11069 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex

+33 (0)3 88 1 75938

BIO

Narodený v roku 1973. Freiburg (Bádensko-Württembersko). Doktorát z práva. Štúdium práva vo Fribourgu/Breisgau a Paríži (I.E.P.), 1993; 1. štátna skúška z práva, 1999; magisterský titul na Univerzite vo Walese, 2000; Okresný súd Rottweil, advokátsky koncipient, 2001-2003; doktorát na Univerzite vo Fribourgu, 2002; 2. štátna skúška z práva, 2003; EnBW AG, útvar Spolupráca s EDF; Nemecká univerzita správnych vied Speyer; mladší právnik so špecializáciou na právo verejného obstarávania a právo hospodárskej súťaže, 2002; krajinská vláda Bádenska-Württemberska, útvar "Dohovor o budúcnosti Európy", 2002-2003; diplomovaný štátny zamestnanec, Ministerstvo kultúry, mládeže a športu Bádenska-Württemberska, kancelária ministra, 2003-2004; právnik, 2004. Zvolený člen predstavenstva CDU Južné Bádensko; predseda Nemecko-francúzskeho fóra, Fribourg; člen poradného zboru Albert-Ludwigs-University Fribourg. Poslankyňa Európskeho parlamentu od roku 2004.

Moje funkcie v Európskom parlamente :

 • Predseda - EHP/EZVO a sever
 • Koordinátor - Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa
 • Člen - Medziskupina pre európske kultúrne dedičstvo, svätojakubské cesty a iné európske kultúrne trasy
 • Člen - Medziskupina pre umelú inteligenciu a digitalizáciu
 • Člen - Christlich Demokratische Union Deutschlands
 • Člen - Daňové otázky
 • Člen - Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa
 • Člen - Konferencia predsedov delegácií
 • Člen - Európsky parlament
 • Náhradník - Eurolat
 • Náhradník - Južná Ázia
 • Náhradník - Čile
 • Náhradník - Hospodárske a menové veci

My Positions in the Group :

 • Člen - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Člen - Predsedníctvo skupiny EPP

My work in the European Parliament

Follow the links below to see my activities on the parliamentary website