Nech je ambiciózny jednotný trh hnacou silou našej konkurencieschopnosti

14.02.2024 14:04

Nech je ambiciózny jednotný trh hnacou silou našej konkurencieschopnosti

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
122196

Európska komisia dnes zverejnila svoju výročnú správu o jednotnom trhu a konkurencieschopnosti. Skupina PPE dlhodobo vyzýva na väčšie zameranie sa na jednotný trh ako kľúčovú hnaciu silu európskej konkurencieschopnosti.

"Jednotný trh je základom našej konkurencieschopnosti. Vzhľadom na výzvy, ktorým budeme čeliť v období do roku 2030, však nebude stačiť len zachovať status quo európskeho jednotného trhu. Lepšie presadzovanie práva nestačí. Stagnácia je krokom späť. Potrebujeme ambicióznejšie plány na dobudovanie vnútorného trhu a konečne uľahčiť cezhraničnú prácu. To zahŕňa uplatňovanie rovnakých pravidiel všade, aby sa drasticky znížili náklady pre podniky. Potrebujeme úniu kapitálových trhov a tiež plne integrovaný telekomunikačný a elektrický trh. Len tak môžu naše podniky a spotrebitelia profitovať z konkurencieschopnejších cien. Komisia vypočítala, že v roku 2020 by lepšie fungujúci jednotný trh mohol do roku 2029 priniesť 713 miliárd EUR. Tieto peniaze sú naliehavo potrebné. Ďalší rozvoj vnútorného trhu musí byť jednou z úloh budúcej Komisie," hovorí Andreas Schwab, poslanec Európskeho parlamentu, hovorca skupiny PPE pre jednotný trh.

Poslanec Christian Ehler, hovorca skupiny EPP pre priemysel, výskum a energetiku, dodáva: "Konkurencieschopnosť je trvalou úlohou Európskej únie a príliš často sa zanedbáva. Dnešná správa a správa Maria Draghiho o budúcnosti konkurencieschopnosti určujú smer, ktorým sa má Európska komisia uberať, aby sa konkurencieschopnosť stala ústrednou témou budúceho legislatívneho obdobia."

Ehler pokračuje: "Výročná správa poukazuje na dôležité problémy, ktoré v súčasnosti oslabujú náš jednotný trh, a teda aj našu konkurencieschopnosť. Naše spoločnosti potrebujú fungujúci vnútorný trh s energiou, aby mohli konkurovať na svetovom trhu. Zvyšovanie oznamovacích povinností pre spoločnosti zostáva byrokratickou nepríjemnosťou a "pozlacovanie" je presne to, ako by sa právne predpisy EÚ nemali vykonávať. Dá sa urobiť oveľa viac a dnešná správa je v istom zmysle zoznamom úloh, na ktorých treba bezodkladne pracovať."

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 177 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah