committee

Tööstus, teadusuuringud ja energeetika

Euroopa konkurentsivõime suurendamine

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon (ITRE) tegeleb paljude oluliste Euroopa Liidu poliitikavaldkondadega. ITRE-komisjoni töö on ERP fraktsiooni poliitilises tegevuses olulisel kohal, alates tööstuse konkurentsivõime suurendamisest, ambitsioonika Euroopa teadus-, innovatsiooni- ja kosmosepoliitika väljatöötamisest, telekommunikatsioonireeglite kehtestamisest kuni digitaliseerimise edendamise ja energia kestlikumaks muutmiseni, säilitades samal ajal selle turvalisuse ja taskukohasuse.

ERP fraktsioon teeb suuri pingutusi, et alandada energiahindu, parandada energiatõhusust ja suurendada taastuvenergia osakaalu meie energiasüsteemis, et muuta see kestlikumaks ja vastupidavamaks. Euroopa ja selle tööstus peab muutuma konkurentsivõimelisemaks ja innovaatilisemaks ning saama kaasaegse digitehnoloogia valdkonnas tõeliseks liidriks. Eriti olulised on meie jaoks just väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd). Soovime VKEde küsimustega tegeleva töörühma (SME Circle) abil tagada, et väikeettevõtjatele, kes on meie majanduse tegelik tugisammas, ei langeks Euroopa poliitika tõttu ebaproportsionaalselt suur koormus.

Jahuvärvilise vestiga ja kaitsemütsiga naine hoiab käes tuulegeneraatori mudelit

Muu seotud teave