committee

Tööstus, teadusuuringud ja energeetika

Euroopa ettevalmistamine uueks innovatsioonilaineks

Samuti vastutab ta teaduspoliitika eest, sealhulgas teadusuuringute tulemuste levitamise ja kasutamise eest. Ta tegeleb energiapoliitikaga seotud meetmetega, sealhulgas üleeuroopalise energiavõrgu infrastruktuuri loomisega. Samuti infoühiskonna ja infotehnoloogia meetmed, sealhulgas üleeuroopalise telekommunikatsioonivõrgu infrastruktuuri arendamine.

Et Euroopa saaks areneda ülemaailmselt konkurentsivõimeliseks, uuenduslikuks ja kodanikele suunatud digitaalseks ühtseks turuks, peab Euroopa tööstus digitaliseeruma. Me keskendume sellele, et ELi poliitika valmistaks Euroopat piisavalt ette digitaalsete uuenduste järgmiseks laineks.

Meie VKEde töörühm tagab, et ELi poliitika ergutab VKEsid, nimetades ja võideldes ebaproportsionaalse koormuse ja bürokraatlike piirangute vastu, mida ELi eeskirjad neile kehtestavad. Samuti võitleb ta selle eest, et ühtne turg ja kapitaliturgude liit teeniksid VKEsid, ning teadlased levitavad oma tulemusi nii, et VKEd saaksid neid kasutada.

Lõpuks teeme kõvasti tööd selle nimel, et ELi poliitika võimaldaks ELi liikmesriikidel kasutada ELi ühise energiapoliitika kogu potentsiaali. Poliitika täielik ärakasutamine on võtmetähtsusega nii energiavarustuse kindlustamiseks kui ka energiatõhususe tagamiseks, mis on konkurentsivõimelise majanduse võtmetähtsusega.

Jahuvärvilise vestiga ja kaitsemütsiga naine hoiab käes tuulegeneraatori mudelit

Muu seotud teave