committee

Tööstus, teadusuuringud ja energeetika

Ettevalmistused Euroopas uueks innovatsioonilaineks

Komisjon vastutab ka teaduspoliitika, sealhulgas teadustulemuste levitamise ja kasutamise eest. Ta tegeleb energeetikapoliitikaga seotud meetmetega, sealhulgas üleeuroopalise energiavõrgu taristu loomisega. Samuti infoühiskonna ja infotehnoloogia meetmetega, sealhulgas üleeuroopalise telekommunikatsioonivõrgu taristu väljatöötamisega.

Et arendada Euroopas välja üleilmselt konkurentsivõimeline, innovatiivne ja kodanikele mõeldud digitaalne ühtne turg, tuleb Euroopa tööstuses üle minna digitehnoloogiale. Meie eesmärk on tagada, et ELi poliitika valmistab Euroopa vajalikul moel ette digitaalse innovatsiooni järgmiseks laineks.

Meie VKEde üksus hoolitseb selle eest, et ELi poliitikavaldkonnad edendaksid VKEsid, selgitades välja neile ELi eeskirjadega kehtestatud ebaproportsionaalse koormuse ja bürokraatlikud piirangud ning nendega võideldes. Samuti püüab ta tagada, et ühisturg ja kapitaliturgude liit teeniksid VKEde huve ning teadlased levitaksid teadustulemusi VKEdele kasutamiseks sobival viisil.

Teeme tõsist tööd ka sellega, et ELi poliitika võimaldaks liikmesriikidel kasutada ära ELi ühise energiapoliitika täit potentsiaali. Poliitika täielik kasutamine on võti nii energiavarustuse kui ka energiatõhususe tagamiseks, mis aitab omakorda saavutada majanduse konkurentsivõime.

Muu seotud teave