Viac solidarity proti kybernetickým útokom

06.03.2024 6:58

Viac solidarity proti kybernetickým útokom

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Kybernetická bezpečnosť

Vyjednávači Európskeho parlamentu a členských štátov sa dnes večer dohodli na novom Akte o kybernetickej solidarite EÚ, ktorý má zvýšiť odolnosť Európy voči kybernetickým hrozbám a posilniť spoluprácu v prípade kybernetických útokov.

Poslankyňa Európskeho parlamentu Angelika Nieblerová, ktorá v mene skupiny PPE rokovala o Akte o kybernetickej solidarite, uviedla: "Kybernetické útoky, najmä tie na našu kritickú infraštruktúru, môžu mať vážne následky, ako ukázal kybernetický útok na viac ako 100 nemocníc v Rumunsku spred niekoľkých dní. V súčasnej geopolitickej situácii si uvedomujeme hrozbu, ktorú pre nás cezhraničné kybernetické útoky predstavujú. Dnešná dohoda je ďalším krokom k posilneniu kybernetickej bezpečnosti v Európe. Výstražný systém kybernetickej bezpečnosti a rezerva kybernetickej bezpečnosti, ktoré boli dohodnuté, sú dôležitými stavebnými kameňmi silnejšieho európskeho ekosystému kybernetickej bezpečnosti. Najmä nová rezerva kybernetickej bezpečnosti má veľký zmysel a zlepší našu schopnosť reagovať na kybernetické útoky, ktoré napadnuté subjekty nedokážu vyriešiť. Nový systém varovania pred kybernetickou bezpečnosťou vytvára pre členské štáty stimuly na výmenu informácií o kybernetických hrozbách a kybernetických útokoch, čím sa posilňuje naša spoločná odolnosť."

Rezerva kybernetickej bezpečnosti bude pozostávať zo služieb reakcie na incidenty od dôveryhodných súkromných poskytovateľov riadených bezpečnostných služieb, ktorých možno požiadať o podporu členských štátov, inštitúcií, agentúr EÚ a niektorých tretích krajín v prípade závažných a rozsiahlych kybernetických bezpečnostných incidentov, ktoré nedokážu zvládnuť sami.

"Bolo pre mňa dôležité vymedziť jasné kritériá, za akých okolností by sa na rezerve mohli zúčastniť aj neeurópske spoločnosti, ktoré majú sídlo v EÚ. Zabezpečili sme tiež udržateľnejší zdroj financovania, než Komisia pôvodne predpokladala, ktorý neuberie finančné prostriedky z iných dôležitých kybernetických priorít, ako je napríklad posilňovanie kybernetických zručností," dodal Niebler.

Členské štáty a Európsky parlament musia právne predpisy ešte formálne schváliť. Konečné hlasovanie v pléne sa pravdepodobne uskutoční v apríli.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 178 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah