committee

Промишленост, изследвания и енергетика

По-конкурентоспособна Европа

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) се занимава с широк кръг от важни области на политиката на Европейския съюз. Комисията ITRE заема челно място в политическия дневен ред на Групата на ЕНП като се започне от повишаването на конкурентоспособността на нашата промишленост, разработването на амбициозна европейска политика в областта на научните изследвания, иновациите и космическото пространство, определянето на правила за телекомуникациите и се стигне до насърчаването на цифровизацията и повишаването на устойчивостта на енергията, като същевременно се запазят нейната сигурност и достъпност.

Групата на ЕНП работи усилено за поддържане на ниски цени на енергията, като успоредно се подобрява енергийната ефективност и се увеличава делът на енергията от възобновяеми източници, за да стане нашата енергийна система по-устойчива и издръжлива. Европа и нейната промишленост трябва да станат по-конкурентоспособни и иновативни и да се превърнат в истински лидер в съвременните цифрови технологии. Малките и средните предприятия (МСП) са особено важни за нас. С нашия Кръг за МСП ние се стремим да гарантираме, че европейските политики не водят до непропорционална тежест за малките предприятия, които действително са част от гръбнака на нашата икономика.

Жена с флуоресцентна жилетка и твърда шапка държи модел на вятърна турбина

Друго свързано съдържание