committee

Industrija, raziskave in energetika

Evropa mora biti pripravljena na nov val inovacij

Pristojen je tudi za politiko na področju raziskav, ki vključuje razširjanje in uporabo rezultatov raziskav. Ukvarja se z ukrepi v zvezi z energetsko politiko, ki vključujejo vzpostavitev infrastrukture za vseevropsko energetsko omrežje, in ukrepi v zvezi z informacijsko družbo in tehnologijo, ki pa vključujejo razvoj infrastrukture za vseevropsko telekomunikacijsko omrežje.

Evropsko industrijo moramo digitalizirati, da bi se Evropa lahko razvila v svetovno konkurenčen, inovativen in k državljanom usmerjen enotni digitalni trg. Naš glavni cilj je poskrbeti, da politika EU ustrezno pripravi Evropo na naslednji val digitalnih inovacij.

Naš krog malih in srednjih podjetij zagotavlja, da politike EU spodbujajo mala in srednja podjetja z odkrivanjem nesorazmernih obremenitev in birokratskih omejitev zaradi pravil EU ter spopadanjem z njimi. Bori se tudi, da bi enotni trg in unija kapitalskih trgov služila malim in srednjim podjetjem ter da bi raziskovalci svoje ugotovitve širili tako, da bi tem podjetjem koristile.

Poleg tega si prizadevamo, da bi politike EU državam članicam omogočile, da izkoristijo polni potencial skupne energetske politike EU. Popolno izkoriščanje te politike ima glavno vlogo pri zagotavljanju oskrbe z energijo in energetske učinkovitosti, ki je poglavitnega pomena za konkurenčno gospodarstvo.

Ostali povezani dokumenti