committee

Industrija, raziskave in energetika

Povečanje konkurenčnosti Evrope

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE) pokriva različna pomembna področja politik Evropske unije. Odbor je visoko na politični agendi skupine ELS, saj obravnava teme od povečanja konkurenčnosti naše industrije, razvoja ambiciozne evropske politike na področju raziskav, inovacij in vesolja, določanja pravil za telekomunikacije do spodbujanja digitalizacije in povečanja trajnostnosti energije ob hkratnem ohranjanju njene varnosti in cenovne dostopnosti.

Skupina ELS si močno prizadeva, da bi cene energije ostale nizke, hkrati pa želi izboljšati energijsko učinkovitost in povečati delež energije iz obnovljivih virov, da bi naš energetski sistem postal bolj trajnosten in odporen. Evropa in njena industrija morata postati konkurenčnejši in bolj inovativni ter prevzeti resnično vodilno vlogo na področju sodobnih digitalnih tehnologij. Mala in srednja podjetja (MSP) so za nas še posebej pomembna. Z našo delovno skupino Krog MSP si prizadevamo zagotoviti, da evropske politike ne bodo nesorazmerno obremenile malih podjetij, ki so eden od resničnih temeljev našega gospodarstva.

Ženska v oblačilu in trdem klobuku drži model vetrne turbine.

Ostali povezani dokumenti

MEPs Hildegard Bentele and Tom Berendsen
podcast
Dodatne informacije
Inženir in avtomobilski oblikovalec v avtomobilski tovarni pregledujeta delno izdelan superavtomobil
news
Dodatne informacije
aerial view of a ship full of shipping containers
podcast
Dodatne informacije
Podcast picture
podcast
Dodatne informacije
Kibernetska varnost
news
Dodatne informacije
Delo elektroinženirja
opinion
Dodatne informacije