committee

Industrija, raziskave in energetika

Priprava Evrope na naslednji val inovacij

Odgovorna je tudi za raziskovalno politiko, vključno z razširjanjem in izkoriščanjem rezultatov raziskav. Ukvarja se z ukrepi, povezanimi z energetsko politiko, vključno z vzpostavitvijo infrastrukture za vseevropsko energetsko omrežje. ter ukrepe za informacijsko družbo in informacijsko tehnologijo, vključno z razvojem infrastrukture za vseevropsko telekomunikacijsko omrežje.

Da bi se Evropa razvila v globalno konkurenčen, inovativen in k državljanom usmerjen enotni digitalni trg, se mora evropska industrija digitalizirati. Osredotočeni smo na to, da politika EU ustrezno pripravi Evropo na naslednji val digitalnih inovacij.

Naš krog MSP skrbi za to, da politike EU spodbujajo mala in srednje velika podjetja, tako da jih poimenuje in se bori proti nesorazmernim bremenom in birokratskim omejitvam, ki jim jih nalagajo pravila EU. Bori se tudi za to, da bi enotni trg in unija kapitalskih trgov služila MSP, raziskovalci pa bi svoje ugotovitve razširjali tako, da bi jih MSP lahko izkoristila.

Nazadnje si močno prizadevamo, da bi politike EU državam članicam omogočile, da v celoti izkoristijo potencial skupne energetske politike EU. Polno izkoriščanje te politike je ključnega pomena za zagotavljanje oskrbe z energijo in energetske učinkovitosti, ki je ključna za konkurenčno gospodarstvo.

Ženska v oblačilu in trdem klobuku drži model vetrne turbine.

Ostali povezani dokumenti