committee

Industrija, istraživanje i energetika

Pripremanje Europe za sljedeći val inovacija

Također je odgovoran za politiku istraživanja, što obuhvaća širenje i iskorištavanje rezultata istraživanja. Bavi se mjerama koje se odnose na energetsku politiku, uključujući uspostavu infrastrukture za transeuropsku energetsku mrežu, i mjerama za informacijsko društvo i informacijsku tehnologiju, što podrazumijeva i razvoj infrastrukture za transeuropsku telekomunikacijsku mrežu.

Da bi se Europa razvila u svjetski konkurentno i inovativno jedinstveno digitalno tržište koje je usmjereno na građane, europska industrija mora se digitalizirati. Usmjereni smo na osiguravanje da politika EU-a na odgovarajući način pripremi Europu za sljedeći val digitalnih inovacija.

Naš Krug MSP-ova brine se da se politikom EU-a potiče rast MSP-ova upućivanjem na i borbom protiv nerazmjernog opterećenja i birokratskih ograničenja koja im se nameću propisima EU-a. Također se bori za to da jedinstveno tržište i unija tržišta kapitala služe MSP-ovima te da istraživači šire svoje rezultate tako da ih MSP-ovi mogu iskoristiti.

Naposljetku, zdušno radimo na tome da se politikom EU-a državama članicama omogući da iskoriste puni potencijal zajedničke energetske politike EU-a. Potpuno iskorištavanje politike ključno je za osiguravanje opskrbe energijom i energetske učinkovitosti koja je ključna za konkurentno gospodarstvo.

Drugi srodni sadržaj