committee

Teollisuus, tutkimus ja energia

Euroopan valmistautuminen innovoinnin seuraavaan aaltoon

Se vastaa myös tutkimuspolitiikasta, mukaan lukien tutkimustulosten levittäminen ja hyödyntäminen. Se käsittelee energiapolitiikkaan liittyviä toimenpiteitä, mukaan lukien infrastruktuurin luominen Euroopan laajuista energiaverkkoa varten. Ja tietoyhteiskuntaan ja tietotekniikkaan liittyvät toimenpiteet, mukaan lukien infrastruktuurin kehittäminen Euroopan laajuista televiestintäverkkoa varten.

Jotta Eurooppa voisi kehittyä maailmanlaajuisesti kilpailukykyisiksi, innovatiivisiksi ja kansalaislähtöisiksi digitaalisiksi sisämarkkinoiksi, Euroopan teollisuuden on digitalisoiduttava. Keskitymme varmistamaan, että EU:n politiikka valmistelee Eurooppaa riittävästi digitaalisen innovoinnin seuraavaa aaltoa varten.

Pk-yrityspiirimme varmistaa, että EU:n politiikat edistävät pk-yrityksiä nimeämällä ja torjumalla EU:n sääntöjen niille aiheuttamat suhteettomat rasitteet ja byrokraattiset rajoitukset. Se taistelee myös sen puolesta, että sisämarkkinat ja pääomamarkkinaunioni palvelevat pk-yrityksiä ja että tutkijat levittävät tuloksiaan siten, että pk-yritykset voivat hyödyntää niitä.

Lisäksi teemme kovasti töitä sen varmistamiseksi, että EU:n politiikat mahdollistavat sen, että EU:n jäsenvaltiot voivat hyödyntää EU:n yhteisen energiapolitiikan kaikkia mahdollisuuksia. Politiikan täysimääräinen hyödyntäminen on avainasemassa sekä energiansaannin turvaamisessa että kilpailukykyisen talouden kannalta keskeisen energiatehokkuuden varmistamisessa.

Nainen, jolla on säteilevä liivi ja kypärä, pitää kädessään tuulivoimalan mallia...

Muu asiaa liittyvä sisältö