committee

Industrie, cercetare și energie

Pregătirea Europei pentru următorul val de inovare

Ea se ocupă, de asemenea, de politica de cercetare, inclusiv de diseminarea și exploatarea rezultatelor cercetării, precum și de măsurile legate de politica energetică, inclusiv de crearea infrastructurii pentru o rețea energetică transeuropeană, și de acțiunile pentru societatea informațională și tehnologia informației, inclusiv dezvoltarea infrastructurii pentru o rețea transeuropeană de telecomunicații.

Pentru ca Europa să realizeze o piață unică digitală competitivă la nivel mondial, inovatoare și orientată spre cetățeni, industria europeană trebuie să digitalizeze. Prioritatea noastră este ca politica Uniunii să pregătească Europa în mod adecvat pentru următorul val de inovare digitală.

Cercul nostru pentru IMM-uri se asigură că politicile UE stimulează IMM-urile, identificând și combătând obligațiile disproporționate și restricțiile birocratice impuse de normele Uniunii. De asemenea, acest cerc acționează pentru ca funcționarea pieței unice și a uniunii piețelor de capital să fie în beneficiul IMM-urilor, și ca cercetătorii să-și disemineze rezultatele astfel încât IMM-urile să le poată exploata.

În plus, facem tot ce ne stă în putință pentru ca politicile Uniunii să permită statelor membre să exploateze la maximum potențialul politicii energetice comune a UE. Exploatarea la maximum a politicilor este esențială atât pentru asigurarea aprovizionării cu energie, cât și a eficienței energetice, care este esențială, la rândul său, pentru o economie competitivă.

Conținut conex