committee

Industrie, cercetare și energie

O Europă mai competitivă

Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) acoperă o gamă largă de domenii de politică importante ale Uniunii Europene. Comisia ITRE se află în fruntea agendei politice a Grupului PPE - creșterea competitivității industriei europene, elaborarea unei politici europene ambițioase în materie de cercetare, inovare și spațiu, stabilirea de norme pentru telecomunicații, promovarea digitalizării și creșterea sustenabilității energiei, menținând-o în același timp sigură și accesibilă.

Grupul PPE depune eforturi susținute pentru a menține prețurile la energie la un nivel scăzut, îmbunătățind în același timp eficiența energetică și sporind ponderea energiei din surse regenerabile pentru a face sistemul nostru energetic mai durabil și mai rezistent. Europa și sectorul său industrial trebuie să devină mai competitive și mai inovatoare și să devină un adevărat lider în domeniul tehnologiilor digitale moderne. Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) sunt deosebit de importante pentru noi. Prin strategia noastră, Cercul IMM-urilor, ne propunem ca politicile europene să nu creeze sarcini disproporționate pentru întreprinderile mici, unul din elementele de bază al economiei noastre.

O femeie în vestă flourescentă și cască de protecție ține în mână o machetă de turbină eoliană

Conținut conex