committee

Industrija, Riċerka u Enerġija

Nagħmlu l-Ewropa aktar kompetittiva

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (ITRE) ikopri firxa wiesgħa ta’ oqsma importanti tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Milli nagħmlu l-industrija tagħna aktar kompetittiva, niżviluppaw politika Ewropea ambizzjuża dwar ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-ispazju, l-iffissar tar-regoli għat-telekomunikazzjoni sat-trawwim tad-diġitalizzazzjoni u l-enerġija tkun aktar sostenibbli filwaqt li tinżamm sigura u affordabbli, il-kumitat ITRE jinsab fil-quċċata tal-aġenda politika tal-Grupp tal-PPE.

Il-Grupp tal-PPE jaħdem bis-sħiħ biex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija baxxi filwaqt li fl-istess ħin itejjeb l-effiċjenza tal-enerġija u jżid is-sehem tal-enerġiji rinnovabbli biex is-sistema tal-enerġija tagħna ssir aktar sostenibbli u reżiljenti. L-Ewropa u l-industrija tagħha għandhom isiru aktar kompetittivi u innovattivi u jsiru mexxejja vera fit-teknoloġiji diġitali moderni. L-Intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju (SMEs) huma partikolarment importanti għalina. Biċ-Ċirku tal-SMEs tagħna, aħna nimmiraw li niżguraw li l-politiki Ewropej ma jġibux piżijiet sproporzjonati fuq kumpaniji żgħar, waħda mis-sinsli vera tal-ekonomija tagħna.

A woman in a flourescent vest and hard hat holds a model wind turbine

Kontenut relatat