committee

Industrija, Riċerka u Enerġija

Nippreparaw l-Ewropa għall-mewġa li jmiss ta' innovazzjoni

Huwa responsabbli wkoll għall-politika ta' riċerka, inkluż it-tixrid u l-isfruttar tas-sejbiet tar-riċerka. Hu jittratta l-miżuri relatati mal-politika tal-enerġija, inkluż l-istabbiliment ta' infrastruttura għal netwerk tal-enerġija trans-Ewropew. U miżuri għas-soċjetà tal-informazzjoni u t-teknoloġija tal-informazzjoni, inkluż l-iżvilupp tal-infrastruttura għal netwerk ta' telekomunikazzjoni trans-Ewropew.

Biex l-Ewropa tevolvi f'Suq Uniku Diġitali li jkun kompetittiv globalment, innovattiv u orjentat lejn iċ-ċittadini, l-industrija Ewropea għandha tiddiġitalizza. Aħna qed ninsistu biex niżguraw li l-politika tal-UE tħejji l-Ewropa b'mod xieraq għall-mewġa li jmiss ta' innovazzjoni diġitali.

Iċ-Ċirku SME tagħna jiżgura li l-politiki tal-UE jagħtu spinta lill-SMEs billi jindikaw u jiġġieldu kontra l-piżijiet sproporzjonati u r-restrizzjonijiet burokratiċi li jimponu fuqhom ir-regoli tal-UE. Qed niġġieldu wkoll biex niżguraw li s-Suq Uniku u l-Unjoni tas-Swieq Kapitali jaqdu lill-SMEs, u li r-riċerkaturi jikkondividu s-sejbiet tagħhom b'tali mod li l-SMEs ikunu jistgħu jisfruttawhom.

Fl-aħħar nett, qed naħdmu bis-sħiħ biex niżguraw li l-politiki tal-UE jippermettu lill-Istati Membri tal-UE jisfruttaw il-potenzjal sħiħ tal-politika komuni tal-enerġija tal-UE. L-isfruttar sħiħ tal-politika huwa essenzjali kemm biex tiġi żgurata l-provvista tal-enerġija kif ukoll biex tiġi żgurata l-effiċjenza enerġetika li hija fundamentali għal ekonomija kompetittiva.

Kontenut relatat