committee

Industrie, onderzoek en energie

Europa klaarstomen voor de nieuwe innovatiegolf

Zij is eveneens verantwoordelijk voor het onderzoeksbeleid, met inbegrip van de verspreiding en benutting van onderzoeksresultaten. Zij houdt zich bezig met maatregelen op energiegebied, waaronder de aanleg van infrastructuur voor een trans-Europees energienetwerk, evenals maatregelen inzake de informatiemaatschappij en informatietechnologie, met inbegrip van de ontwikkeling van een trans-Europees telecommunicatienetwerk.

Om van Europa een wereldwijd concurrerende, innovatieve en op de burger georiënteerde digitale interne markt te maken, moet de Europese industrie digitaliseren. Wij zorgen ervoor dat EU-beleid Europa op een goede manier klaarstoomt voor de volgende digitale innovatiegolf.

Onze "kring kleine en middelgrote ondernemingen" (SME Circle) zorgt ervoor dat EU-beleid kmo's/MKB stimuleert door het benoemen en bestrijden van onevenredige lasten en bureaucratische beperkingen als gevolg van EU-regels. Daarnaast wil de SME Circle waarborgen dat ook kmo's/MKB van de interne markt en de kapitaalmarktenunie profiteren en dat onderzoekers hun resultaten zodanig verspreiden dat kmo's/MKB ze kunnen benutten.

Tot slot streven we naar EU-beleid dat de lidstaten in staat stelt om het gemeenschappelijke energiebeleid van de EU ten volle te benutten. De optimale benutting van het beleid is essentieel om zowel de energievoorziening als energie-efficiëntie te waarborgen, die beide van groot belang zijn voor een concurrerende economie.

Andere gerelateerde inhoud