committee

Industrie, onderzoek en energie

Het concurrentievermogen van Europa versterken

De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) buigt zich over een breed scala aan belangrijke beleidsterreinen van de Europese Unie. Er worden onderwerpen behandeld die hoog op de politieke agenda van de EVP-Fractie staan, of het nu gaat om het versterken van ons industriële concurrentievermogen, het ontwikkelen van een ambitieus Europees beleid op het gebied van onderzoek, innovatie en ruimtevaart, het vaststellen van regels inzake telecommunicatie, het bevorderen van digitalisering of het vergroten van de duurzaamheid van onze energievoorziening door deze veilig en betaalbaar te houden.

Bij de EVP-Fractie wordt hard gewerkt aan manieren om de energieprijzen te drukken. Tegelijkertijd proberen we de energie-efficiëntie te verbeteren en het aandeel hernieuwbare energie te verhogen om ons energiesysteem duurzamer en veerkrachtiger te maken. We moeten het concurrentievermogen en de innovatiekracht van de Europese industrie verbeteren zodat Europa een echte leider wordt op het gebied van moderne digitale technologieën. Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) zijn heel belangrijk voor ons. In onze “kring kleine en middelgrote ondernemingen” (SME Circle) waken we erover dat het EU-beleid geen onevenredige lasten en bureaucratische beperkingen oplegt aan kleine ondernemingen, omdat zij de ruggengraat van onze economie vormen.

Een vrouw in een fluorescerende vest en helm houdt een model windturbine vast

Andere gerelateerde inhoud