Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Ochrana práv v Európe a mimo nej

Pravidlá migrácie a azylu tiež patria do právomoci tohto výboru. Poslanecký klub EĽS požaduje spravodlivejšie rozdelenie zodpovednosti za žiadateľov o azyl medzi členskými štátmi EÚ a vyzýva Európsku komisiu, aby doplnila existujúci systém záväzným mechanizmom.

Výbor sa tiež zaoberá otázkami týkajúcimi sa ochrany údajov a súkromia v digitálnom veku a riadenia spoločných hraníc. Poslanecký klub EĽS dôrazne presadzuje prísnu ochranu údajov občanov EÚ spolu s právnou istotou a dôverou pre podniky s celkovým cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ. S podporou Poslaneckého klubu EĽS nové všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) poskytuje Európanom ochranu pri spracovaní ich osobných údajov.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Právne záležitosti a vnútro

iný relevantný obsah

No result