committee

Kansalaisvapaudet sekä oikeus- ja sisäasiat

Oikeuksien suojelu Euroopassa ja sen ulkopuolella

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan vastuulla on perusoikeuksien turvaaminen, yksityisyyden ja tietosuojan edistäminen sekä muuttoliike- ja turvapaikkakysymykset.

Muuttoliikekriisin keskellä on mielestämme ratkaisevan tärkeää, että unionilla on vastuullinen ja toimiva muuttoliikepolitiikka. Olemmekin vaatineet, että EU:ssa hyväksyttäisiin muuttoliikesopimus, jolla tarjottaisiin pakolaisille ja taloudellisista syistä muuttaville nopeat ja oikeudenmukaiset menettelyt, vahvistettaisiin yhteistyötä kolmansien maiden kanssa laittomien maastalähtöjen estämiseksi ja tuettaisiin kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia henkilöitä. Samalla pyrittäisiin varmistamaan, että EU saa ulkorajojen valvonnan jälleen hallintaansa.

Valiokunta priorisoi myös digiaikaan kuuluvia tietosuoja- ja yksityisyyskysymyksiä tavoitteenaan varmistaa EU:n kansalaisten vankka tietosuoja, oikeusvarmuus ja luottamus yrityksiin. Kannatimme yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR), jolla annetaan eurooppalaisten henkilötiedot heidän omaan hallintaansa ja vahvistetaan EU:n kilpailukykyä.

Lisäksi valiokunta käsittelee yhteisten rajojen valvontaan ja turvapaikkasääntöihin liittyviä kysymyksiä turvatakseen perusoikeudet ja edistääkseen muuttoliikkeen vastuullista hallintaa. Tavoitteenamme on luoda muuttoliikkeen hallintaan pitkän aikavälin strategia, jolla estetään pysyvän paheksunnan kierteen syntyminen ja edistetään Euroopan maiden keskinäistä solidaarisuutta.

Kaiken muun ohella valiokunta on keskeisessä roolissa kansalaisoikeuksien puolustajana: se muodostaa mielipiteensä lainsäädäntöön liittyvistä teknisistä näkökohdista, tekee yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa ja puolustaa parlamentin etuja tuomioistuimissa.

Lähikuvassa nuija lepää jalustallaan.

Muu asiaa liittyvä sisältö