committee

Kansalaisvapaudet sekä oikeus- ja sisäasiat

Oikeuksien suojeleminen Euroopassa ja sen ulkopuolella

Myös maahanmuutto- ja turvapaikkasäännöt kuuluvat kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan vastuualueeseen. EPP-ryhmä pyrkii edistämään turvapaikanhakijoiden tasaisempaa jakautumista ja vaatii oikeudenmukaisempaa vastuun jakamista jäsenvaltioiden kesken kehottamalla Euroopan komissiota täydentämään nykyistä järjestelmää sitovalla mekanismilla.

Valiokunta käsittelee myös digitaaliaikaan kuuluvia tietosuojaan ja yksityisyyteen liittyviä asioita sekä yhteisten ulkorajojen valvontaan liittyviä kysymyksiä. EPP-ryhmä pyrkii määrätietoisesti takaamaan EU:n kansalaisten vankan tietosuojan, oikeusvarmuuden ja luottamuksen yrityksiin, yleisenä tavoitteenaan EU:n kilpailukyvyn parantaminen. EPP-ryhmän tukema uusi yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) palauttaa eurooppalaisille henkilötietojensa hallinnan.

Muu asiaa liittyvä sisältö