committee

Kodanikuvabadused ning justiits- ja siseasjad

Õiguste kaitsmine Euroopas ja väljaspool Euroopat

Rände- ja varjupaigaalased eeskirjad kuuluvad samuti selle komisjoni pädevusse. ERP fraktsioon nõuab varjupaigataotlejate eest vastutuse õiglasemat jaotamist ja jagamist ELi liikmesriikide vahel, kutsudes Euroopa Komisjoni üles täiendama olemasolevat süsteemi siduva mehhanismiga.

Komitee tegeleb ka andmekaitse ja eraelu puutumatuse küsimustega digitaalajastul ning ühiste piiride haldamisega. Fraktsioon EPP püüab jõuliselt saavutada ELi kodanike tugevat andmekaitset ning ettevõtete õiguskindlust ja usaldust, mille üldine eesmärk on suurendada ELi konkurentsivõimet. EPP fraktsiooni toetusel annab uus isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) eurooplastele taas kontrolli oma isikuandmete üle.

Lähivaade haamrist, mis seisab oma statiivil

Muu seotud teave