committee

Libertăți civile, justiție și afaceri interne

Protejarea drepturilor în Europa și în afara acesteia

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne este responsabilă de protejarea drepturilor fundamentale, de promovarea vieții private și a protecției datelor, precum și de gestionarea migrației și a azilului.

Întrucât Europa se confruntă cu o criză a migrației, considerăm că o politică europeană responsabilă și funcțională în domeniul migrației este esențială. Prin urmare, am insistat asupra adoptării Pactului privind migrația, care urmărește să asigure proceduri rapide și echitabile pentru refugiați și migranții economici, să consolideze cooperarea cu țările terțe pentru a preveni plecările neregulamentare și să îi sprijine pe cei care au nevoie de protecție internațională, garantând în același timp că UE recâștigă controlul asupra frontierelor sale externe.

De asemenea, comisia acordă prioritate aspectelor legate de protecția datelor și a vieții private în era digitală, asigurând o protecție solidă a datelor pentru cetățenii UE, securitate juridică și încredere pentru companii. Am sprijinit adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD), care le oferă europenilor controlul asupra datelor lor cu caracter personal și crește competitivitatea UE.

În plus, comisia se ocupă de chestiuni legate de gestionarea frontierelor comune și a normelor în materie de azil cu scopul de a asigura respectarea drepturilor fundamentale și a promova gestionarea responsabilă a migrației. Obiectivul nostru este de a crea o strategie de gestionare a migrației pe termen lung, care să împiedice creșterea în permanență a gradului de indignare și să promoveze solidaritatea între țările europene.

În cele din urmă, comisia joacă un rol esențial în protejarea drepturilor cetățenilor, formulând avize despre aspectele tehnice legate de legislație, cooperând cu parlamentele naționale și apărând interesele Parlamentului în instanță.

Close up de un ciocan care se odihnește pe suportul său

Conținut conex