committee

Libertăți civile, justiție și afaceri interne

Protejarea drepturilor în Europa și în afara acesteia

Normele în materie de migrație și azil intră, de asemenea, în domeniul de competență al acestei comisii. Grupul PPE solicită o distribuție și o partajare mai echitabilă a responsabilității pentru solicitanții de azil între statele membre ale UE, făcând apel la Comisia Europeană să completeze sistemul existent cu un mecanism obligatoriu.

Comisia se ocupă, de asemenea, de aspecte legate de protecția datelor și a vieții private în era digitală și de gestionarea frontierelor comune. Grupul PPE depune eforturi susținute pentru o protecție solidă a datelor cetățenilor UE, alături de securitatea juridică și de încredere pentru întreprinderi, cu scopul general de a consolida competitivitatea UE. Cu sprijinul Grupului PPE, noul Regulament general privind protecția datelor (GDPR) le redă din nou europenilor controlul asupra datelor lor cu caracter personal.

Conținut conex