committee

Libertăți civile, justiție și afaceri interne

Protejarea drepturilor în Europa și în afara ei

Normele privindmigrația și azilul intră, de asemenea, în sfera de competență a acestei comisii. Grupul PPE solicită o distribuire și o împărțire mai echitabilă a responsabilităților pentru solicitanții de azil între statele membre ale UE, solicitând Comisiei Europene să completeze sistemul existent cu un mecanism obligatoriu.

Comisia se ocupă, de asemenea, de aspecte legate de protecția datelor și a vieții private în era digitală și de gestionarea frontierelor comune. Grupul PPE militează cu tărie pentru o protecție solidă a datelor pentru cetățenii UE, împreună cu certitudinea juridică și încrederea pentru companii, cu scopul general de a spori competitivitatea UE. Sprijinit de Grupul PPE, noul Regulament general privind protecția datelor (GDPR), îi readuce pe europeni la controlul asupra datelor lor personale.

Close up de un ciocan care se odihnește pe suportul său

Conținut conex