committee

Állampolgári jogok, bel- és igazságügy

A jogok védelme Európában és Európán kívül

Amigrációs és menekültügyi szabályok szintén e bizottság hatáskörébe tartoznak. A néppárti képviselőcsoport a menedékkérőkkel kapcsolatos felelősség igazságosabb elosztását és megosztását követeli az EU tagállamai között, és felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a meglévő rendszert egészítse ki egy kötelező erejű mechanizmussal.

A bizottság foglalkozik továbbá a digitális korban az adatvédelemmel és a magánélet védelm ével, valamint a közös határok igazgatásával kapcsolatos kérdésekkel. Az Európai Néppárti Képviselőcsoport határozottan szorgalmazza az uniós polgárok szilárd adatvédelmét, valamint a vállalatok jogbiztonságát és bizalmát, általános célként pedig az EU versenyképességének fokozását. A néppárti képviselőcsoport által támogatott új általános adatvédelmi rendelet (GDPR) visszaadja az európaiaknak az ellenőrzést személyes adataik felett.

Közelkép egy állványon nyugvó kalapácsról

Más kapcsolódó tartalmak