committee

Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Intern

Il-ħarsien tad-drittijiet fl-Ewropa u lil hinn minnha

Ir-regoli dwar il-migrazzjoni u l-asil jaqgħu wkoll taħt il-mandat ta' dan il-kumitat. Il-Grupp tal-PPE qed jitlob distribuzzjoni u kondiviżjoni aktar ġusta tar-responsabbiltà għal dawk li jfittxu l-asil bejn l-Istati Membri tal-UE billi jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tikkomplementa s-sistema eżistenti b'mekkaniżmu vinkolanti.

Il-Kumitat jittratta wkoll kwistjonijiet relatati mal-protezzjoni tad-data u l-privatezza fl-era diġitali u l-ġestjoni tal-fruntieri komuni. Il-Grupp tal-PPE qed jinsisti dwar protezzjoni robusta tad-data għaċ-ċittadini tal-UE flimkien ma' ċertezza legali u fiduċja għall-kumpaniji, bl-għan ġenerali li tissaħħaħ il-kompetittività tal-UE. Bl-appoġġ tal-Grupp tal-PPE, ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR) il-ġdid, jagħti lura lill-Ewropej il-kontroll tad-data personali tagħhom.

Committee picture