committee

Državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Zaščita pravic v Evropi in zunaj nje

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je odgovoren za zaščito temeljnih pravic, promoviranje zasebnosti in varstva podatkov ter za upravljanje migracij in azila.

Ker se Evropa sooča z migracijsko krizo, verjamemo, da je odgovorna in delujoča evropska migracijska politika ključnega pomena. Zato smo si prizadevali za sprejetje pakta o migracijah, katerega cilj je zagotoviti hitre in pravične postopke za begunce in ekonomske migrante, okrepiti sodelovanje s tretjimi državami za preprečevanje nezakonitih odhodov in podpreti tiste, ki potrebujejo mednarodno zaščito, hkrati pa zagotoviti, da bo EU ponovno prevzela nadzor nad zunanjimi mejami.

Odbor daje prednost tudi vprašanjem varstva podatkov in zasebnosti v digitalni dobi, zagotavljanju dobrega varstva podatkov za državljane EU ter pravne varnosti in zaupanja za podjetja. Podprli smo sprejetje splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki daje Evropejcem nadzor nad njihovimi osebnimi podatki in krepi konkurenčnost EU.

Poleg tega odbor obravnava vprašanja upravljanja skupnih pravil o mejah in azilu za spoštovanje temeljnih pravic in spodbujanje odgovornega upravljanja migracij. Prizadevamo si za oblikovanje dolgoročne strategije za upravljanje migracij, ki bo preprečila stalno širjenje ogorčenosti in spodbujala solidarnost med evropskimi državami.

Nazadnje ima odbor ključno vlogo pri varstvu pravic državljanov, saj oblikuje mnenje o tehničnih vprašanjih v zvezi z zakonodajo, sodeluje z nacionalnimi parlamenti in zagovarja interese Parlamenta pred sodiščem.

Bližnji posnetek kladiva, ki stoji na stojalu

Ostali povezani dokumenti

Bližnji posnetek mlade ženske, ki naredi gesto stop
news
Dodatne informacije
čoln z migranti na krovu
opinion
Dodatne informacije