committee

Državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Zaščita pravic v Evropi in zunaj nje

V pristojnosti tega odbora so tudi pravila o migracijah in azilu. Skupina ELS zahteva pravičnejšo porazdelitev in delitev odgovornosti za prosilce za azil med državami članicami EU in Evropsko komisijo poziva, naj obstoječi sistem dopolni z zavezujočim mehanizmom.

Odbor se ukvarja tudi z vprašanji varstva podatkov in zasebnosti v digitalni dobi ter upravljanja skupnih meja. Skupina ELS si močno prizadeva, da bi bili podatki državljanov EU dobro zaščiteni, hkrati pa se zavzema tudi za pravno varnost in zaupanje za podjetja, s čimer želi povečati konkurenčnost EU. Skupina ELS je podprla novo splošno uredbo o varstvu podatkov, s katero so evropski državljani ponovno dobili nadzor nad svojimi osebnimi podatki.

Ostali povezani dokumenti