committee

Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Bescherming van rechten binnen en buiten Europa

Ook migratie- en asielregels behoren tot de bevoegdheden van de commissie. De EVP-Fractie is voorstander van een eerlijkere spreiding en verdeling van de verantwoordelijkheid voor asielzoekers onder de EU-lidstaten. Zij roept de Europese Commissie daarom op het bestaande systeem aan te vullen met een bindend mechanisme.

De commissie houdt zich daarnaast bezig met kwesties rondom gegevensbescherming en privacy in het digitale tijdperk en het beheer van gemeenschappelijke grenzen. De EVP-Fractie wil dat de gegevens van EU-burgers goed worden beschermd, terwijl zij zich daarnaast sterk maakt voor rechtszekerheid en betrouwbaarheid voor bedrijven. Het doel is het concurrentievermogen van de EU te versterken. De nieuwe algemene verordening gegevensbescherming waar de EVP-Fractie haar steun aan heeft verleend, geeft Europeanen weer zeggenschap over hun persoonlijke gegevens.

Andere gerelateerde inhoud