committee

Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Bescherming van rechten binnen Europa en daarbuiten

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken is verantwoordelijk voor het beschermen van de grondrechten, het bevorderen van privacy en gegevensbescherming, en het beheer van asiel en migratie.

Nu Europa gebukt gaat onder een migratiecrisis, vinden wij een goed functionerend Europees migratiebeleid van cruciaal belang. Daarom hebben wij aangedrongen op de goedkeuring van het migratiepact. Dit moet zorgen voor snelle en eerlijke procedures voor vluchtelingen en economische migranten en een betere samenwerking met landen buiten de EU. Zo willen wij het irreguliere vertrek van immigranten voorkomen, ervoor zorgen dat de personen die internationale bescherming nodig hebben de steun krijgen die ze nodig hebben en weer grip krijgen op de buitengrenzen van de EU.

Daarnaast zijn in het digitale tijdperk gegevensbescherming en privacy prioriteit van de commissie. Hierbij staat een robuuste gegevensbescherming voor EU-burgers en rechtszekerheid en vertrouwen voor bedrijven voorop. Wij stemden voor de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waardoor Europeanen weer zeggenschap hebben over hun persoonsgegevens en het concurrentievermogen van de EU is vergroot.

Bovendien houdt de commissie zich bezig met het beheer van gemeenschappelijke grenzen en asielregels om ervoor te zorgen dat de grondrechten worden gehandhaafd en er migratie op een verantwoordelijke manier wordt beheerd. Wij zetten ons in voor een langetermijnstrategie voor migratiebeheer om een einde te maken aan de groeiende verontwaardiging en om de solidariteit tussen de Europese landen te vergroten.

Tot slot speelt de commissie een cruciale rol bij de bescherming van de rechten van de burgers door adviezen op te stellen over technische kwesties rond wetgeving, samen te werken met de nationale parlementen en de belangen van het Parlement te behartigen in de rechtbank.

Close-up van een voorzittershamer op zijn standaard

Andere gerelateerde inhoud