committee

Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Защита на правата в Европа и извън нея

Правилата замиграция и убежище също са в компетенциите на тази комисия. Групата на ЕНП настоява за по-справедливо разпределение и споделяне на отговорността за лицата, търсещи убежище, между държавите-членки на ЕС, като призовава Европейската комисия да допълни съществуващата система със задължителен механизъм.

Комисията се занимава и с въпроси, свързани със защитата на данните и неприкосновеността на личния живот в цифровата ера и управлението на общите граници. Групата на ЕНП настоява усилено за стабилна защита на данните на гражданите на ЕС, както и за правна сигурност и доверие за дружествата, с общата цел да се повиши конкурентоспособността на ЕС. Подкрепяният от Групата на ЕНП нов Общ регламент за защита на данните (ОРЗД) връща на европейците контрола върху личните им данни.

Близък план на чукче, поставено на стойката си

Друго свързано съдържание