Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

Skutočné zpešenia v každodenných životoch Európanov

Naša Pracovná skupina pre hospodárstvo, zamestnanosť a životné prostredie sa zaoberá širokým spektrom tém: od budúcnosti hospodárskej a menovej únie, cez otázky týkajúce sa eura a finančnej stability, energetické dodávky a bezpečnosť a klimatickej politiky, po životné prostredie a kvalitu ovzdušia. Táto pracovná skupina sa tiež zaoberá témami jednotného digitálne trhu, telekomunikácií, výskumu a vývoja, podpory malých a stredných podnikov, sociálneho piliera EÚ a potravinovej bezpečnosti.

Vždy sme boli hybnou silou zmien a dosahovali sme významné výsledky v mnohých oblastiach. Zrušili sme roamingové poplatky v EÚ. Zmobilizovali sme takmer 200 miliárd eur súkromných investícií v Európe a vytvorili sme viac ako 300 000 pracovných miest prostredníctvom Európskeho fondu pre strategické investície. Naším cieľom bol aj projekt európskej obrannej únie zaisťujúce 500 miliónov eur pre výskum a vývoj v oblasti obrany.

Naše priority pre budúcnosť sú nemenej ambiciózny: reforma eurozóny, zvýšenie rozpočtu pre výskum a vývoj v európskom rámcovom programe pre výskum a inovácie Horizont a posilnenie programu pre obranný priemysel.

Predseda

Esther de LANGE

Výbory v tejto pracovnej skupine

FISC

Daňové otázky

Podvýbor pre daňové záležitosti (FISC), zriadený v rámci Výboru pre hospodárske a menové veci (ECON), sa bude zaoberať všetkými otázkami týkajúcimi sa daní. Skupina PPE ...

Doprava a cestovný ruch

Viac investícií a menej znečistenia Tento výbor je v podstate zodpovedný za vytvorenie spoločnej e...

Hospodárske a menové veci

Stimulácia rastu s cieľom zvýšiť počet pracovných miest Na vysokej úrovni je cieľom tohto v&y...

Pandémia ochorenia COVID-19: získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti

Osobitný výbor pre pandémiu ochorenia COVID-19: získané skús...

Priemysel, výskum a energetika

Príprava Európy na ďalšiu vlnu inovácií Je tiež zodpovedný za výskumnú p...

Doctor holding out stethescope with focus on object

Verejné zdravie

To make public health a European priority We have consistently called for the creation of a European Health Union that brings true benefits to EU...

Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa

Plne fungujúci jednotný trh Tento výbor koordinuje vnútroštátne právne...

Zamestnanosť a sociálne veci

Zvýšenie zamestnanosti, inkluzívnosti a mobility mladých ľudí Patrí sem okrem ...

Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Budovanie udržateľnej Európy Boj proti zmene klímy patrí m...

konkrétna pozícia

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

Related Position Papers

publikacie 20.05.2021

Pozičný dokument skupiny PPE o sociálnej politike

Spôsob našej práce už nikdy nebude taký, aký býval. Technologická revolúcia, ktorej sme svedkami, vedie k ...

publikacie 01.07.2020

Pozičný dokument poslaneckého klubu PPE - Európska únia pre zdravie

Keď ľudia želajú niekomu všetko najlepšie k narodeninám alebo k ...

publikacie 16.12.2015

Politický dokument skupiny PPE o zostavovaní rozpočtu na základe výkonnosti

Lepšie vynakladanie prostriedkov: zameranie sa na...

Kontakt