Nagħmlu differenza reali fil-ħajja ta’ kuljum tal-Ewropej

Il-Grupp tal-Ħidma tagħna li jiffoka fuq l-Ekonomija, l-Impjiegi u l-Ambjent jittratta firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet li jaffettwaw il-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini Ewropej. Aħna impenjati li niżguraw li l-kumpaniji Ewropej u l-ekonomija jibqgħu kompetittivi, filwaqt li nindirizzaw ukoll kwistjonijiet importanti relatati mal-ħolqien tal-impjiegi, l-opportunitajiet ekonomiċi, ir-riċerka, u l-innovazzjoni. Minħabba l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19, l-attenzjoni tagħna nbidlet fuq is-saħħa, u qed naħdmu biex niżguraw li l-Ewropa tkun mgħammra aħjar biex twieġeb għall-isfidi tas-saħħa kemm attwali u dawk futuri. Qed nipprijoritizzaw ukoll kwistjonijiet relatati mat-tibdil fil-klima, il-protezzjoni ambjentali, u l-kwalità tal-arja.

Minħabba l-kunflitt li għaddej fl-Ukrajna, qed nagħtu attenzjoni partikolari lis-sikurezza alimentari u qed naħdmu fuq leġiżlazzjoni veterinarja u leġiżlazzjonijiet oħra relevanti li jipproteġu kontra r-riskji għas-saħħa tal-bniedem, bħar-reżistenza għall-antimikrobiċi. Il-Grupp ta’ Ħidma tagħna huwa wkoll responsabbli għall-monitoraġġ tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, ir-regolamentazzjoni tal-kriptoassi, is-Suq Uniku Diġitali, u l-appoġġ tagħna għall-Intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju (SMEs), kif ukoll il-pilastru soċjali tal-UE.

Meta nħarsu lejn il-futur, identifikajna diversi prijoritajiet li huma kritiċi għat-titjib tal-ħajja taċ-ċittadini Ewropej. Dawn jinkludu d-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija, it-tnaqqis tad-dipendenza fuq iċ-Ċina u l-Indja għall-produzzjoni tal-mediċina, il-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus, iż-żieda fil-baġit għar-riċerka u l-iżvilupp tal-Orizzont Ewropa - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni li jmiss, u t-tisħiħ tal-programm ta’ difiża industrijali fid-dawl tal-kunflitt li għaddej fl-Ukrajna.

Aħna nibqgħu impenjati biex nagħmlu differenza reali u pożittiva fil-ħajja ta’ kuljum tal-Ewropej.

Chairperson

Our position

Nagħmlu l-Ewropa aktar kompetittiva

Nemmnu bis-sħiħ fis-Suq Uniku Ewropew peress li huwa essenzjali għat-titjib tal-kompetittività tal-Ewropa. L-Ewropa trid tlesti s-suq uniku għas-servizzi filwaqt li ssegwi l-aġenda diġitali biex tiżgura li tilħaq il-potenzjal sħiħ tagħha bħala mexxejja globali fis-suq diġitali.

Fl-istess ħin, aħna nappoġġjaw id-dekarbonizzazzjoni tal-Ewropa mingħajr ma nikkawżaw id-deindustrijalizzazzjoni. L-Ewropa trid issaħħaħ il-kompetittività industrijali tagħha filwaqt li tevita piż regolatorju eċċessiv fuq in-negozji.

L-Ewropa teħtieġ ukoll li terġa’ taħseb għall-provvista tal-enerġija tagħha. Provvista tal-enerġija li tkun affordabbli, sostenibbli u sigura hija ċ-ċavetta għall-futur tal-Ewropa. Biex nilħqu dan, neħtieġu politika Ewropea tal-enerġija aktar komprensiva. L-investimenti fl-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika, u l-infrastruttura tal-enerġija, speċjalment proġetti transkonfinali, għandhom jiġu aċċellerati biex jiġu evitati xokkijiet tal-enerġija futuri għall-ekonomija tal-UE, inklużi l-investimenti mill-Pjan ta’ Rkupru tal-UE u r-RePowerEU.

L-Ewropa teħtieġ politika monetarja li żżomm l-istabbiltà tal-prezzijiet, peress li hija għodda qawwija biex tiġġieled l-inflazzjoni.

Ninvestu fil-futur

L-Ewropa trid toħloq ambjent favorevoli għall-SMEs, biex tipprovdi l-aħjar kundizzjonijiet finanzjarji u legali għal negozji ġodda. Il-kumpaniji u n-negozji ż-żgħar jeħtieġu aċċess għall-kreditu b’rati ta’ imgħax simili u affordabbli, inkluż permezz ta’ strumenti finanzjarji moderni bħal kapital ta’ riskju, il-finanzjament kollettiv, u l-bonds tal-proġetti, kif ukoll l-akkwist pubbliku u finanzjament fil-livell tal-UE u nazzjonali.

Nappellaw ukoll għall-qafas tal-UE li jippermetti lill-kumpaniji jinvestu aktar fir-riċerka u l-iżvilupp. Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP), pereżempju, għandu jiffoka aktar fuq l-innovazzjoni, l-investiment, l-impjiegi, u t-tkabbir fl-Ewropa. L-Ewropa għandha taġixxi b’mod responsabbli llum biex tevita li titfa’ piż żejjed fuq il-ġenerazzjonijiet futuri.

Appoġġ għall-ġenerazzjonijiet futuri

L-ekonomija Ewropea trid tkun impenjata lejn il-prinċipju tal-Ekonomija Soċjali tas-Suq, mudell li jgħaqqad l-għarfien soċjali ma’ prinċipji dinamiċi tas-suq, li, fl-aħħar deċennji, żgura standards tal-għajxien għoljin u benefiċċji soċjali/tas-saħħa liċ-ċittadini Ewropej kollha fil-bżonn. L-impjiegi, it-tkabbir, u n-negozju huma t-tliet pilastri tal-Ekonomija Soċjali tas-Suq.

L-UE għandha tippromwovi miżuri preventivi biex tappoġġja s-saħħa taċ-ċittadini tal-UE, partikolarment it-trawwim ta’ stili ta’ ħajja tajbin għas-saħħa. Sforzi konġunti effettivi tal-UE huma meħtieġa biex jitnaqqsu l-piżijiet finanzjarji u soċjali ta’mard mhux komunikabbli bħall-kanċer.