Economie, locuri de muncă și mediu
Moneda euro: Teancuri de bancnote de 5, 10, 20 și 50 de euro stivuite împreună [nid:30050]
Comisii parlamentare Afaceri economice și monetare
O femeie în vestă flourescentă și cască de protecție ține în mână o machetă de turbină eoliană
Comisii parlamentare Industrie, cercetare și energie
Un bărbat cu pălărie se uită la un panou de plecări într-o gară
Comisii parlamentare Transport și turism
FISC
Subcomisii Chestiuni fiscale
Medic care întinde stetoscopul cu focalizare pe obiect
Subcomisii Sănătate publică

Schimbări veritabile în viața cotidiană a europenilor

Grupul nostru de lucru pentru economie, locuri de muncă și mediu se ocupă de o gamă largă de aspecte din viața cotidian a cetățenilor europeni. Facem tot posibilul să ne asigurăm că întreprinderile europene și economia rămân competitive, dar ne ocupăm și de chestiuni importante legate de crearea de locuri de muncă, oportunitățile economice, cercetare și inovare. După pandemia de COVID-19, ne-am îndreptat atenția către sectorul sănătății și depunem eforturi pentru ca Europa să fie mai bine pregătită să facă față la problemele prezente și viitoare în materie de sănătate. Acordăm totodată prioritate aspectelor legate de schimbările climatice, protecția mediului și calitatea aerului.

Din cauza conflictului în curs din Ucraina, acordăm o atenție deosebită siguranței alimentare și lucrăm la elaborarea de dispoziții veterinare și de alte măsuri legislative relevante împotriva riscurilor pentru sănătatea umană, cum ar fi rezistența la antimicrobiene. Grupul nostru de lucru este responsabil și de supravegherea uniunii economice și monetare, de reglementarea criptoactivelor, de piața unică digitală, de sprijinul acordat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), precum și de pilonul social al UE.

Orientați spre viitor, am identificat mai multe priorități esențiale pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor europeni. Printre acestea se numără diversificarea surselor de energie, reducerea dependenței de China și India pentru producerea de medicamente, combaterea evaziunii fiscale și a spălării de bani, creșterea bugetului pentru cercetare și dezvoltare în viitorul program-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și consolidarea programului de apărare industrială în contextul conflictului în curs din Ucraina.

Vom face în continuare tot posibilul pentru a aduce o schimbare veritabilă și pozitivă în viața de zi cu zi a europenilor.

Our position

O Europă mai competitivă

Credem cu tărie în piața unică europeană, esențială pentru îmbunătățirea competitivității Europei. Europa trebuie să finalizeze piața unică a serviciilor, urmărind în același timp agenda digitală, pentru a deveni un veritabil lider mondial pe piața digitală.

Sprijinim totodată decarbonizarea Europei fără a duce la dezindustrializarea sa. Europa trebuie să devină mai competitivă industrial, evitând însă reglementarea excesivă a întreprinderilor.

Europa trebuie să și regândească strategia de aprovizionare cu energie. O aprovizionare cu energie accesibilă, durabilă și sigură este cheia viitorului Europei. Pentru a realiza acest obiectiv avem nevoie de o politică energetică europeană mai largă. Investițiile în energia din surse regenerabile, în eficiența energetică și în infrastructura energetică, în special în proiectele transfrontaliere, ar trebui accelerate pentru a evita viitoare șocuri energetice asupra economiei UE, inclusiv prin investiții din planul de redresare al UE și planul REPowerEU.

Europa are nevoie de o politică monetară care să mențină stabilitatea prețurilor, ca instrument puternic de combatere a inflației.

Investim în viitor

Europa trebuie să creeze un mediu favorabil IMM-urilor, oferind cele mai bune condiții financiare și juridice pentru întreprinderile nou-înființate. Întreprinderile medii și mici au nevoie de credite cu rate ale dobânzii similare și accesibile, inclusiv prin instrumente financiare moderne, cum ar fi capital de risc, finanțare participativă și obligațiunile pentru finanțarea de proiecte, precum și prin achiziții publice și finanțare la nivelul UE și la nivel național.

Solicităm să se instituie un cadru UE care să permită întreprinderilor să investească mai mult în cercetare și dezvoltare. Cadrul financiar multianual (CFM), de exemplu, ar trebui să se axeze în continuare pe inovare, investiții, locuri de muncă și creștere economică în Europa. Europa trebuie să acționeze în mod responsabil acum pentru a evita împovărarea excesivă a generațiilor viitoare.

Sprijin pentru generațiile viitoare

Economia europeană trebuie să respecte principiul economiei sociale de piață, un model care combină criteriile sociale cu principiile pieței dinamice, care, în ultimele decenii, a asigurat un nivel ridicat de trai și beneficii sociale/de sănătate pentru toți cetățenii europeni aflați în dificultate. Locuri de muncă, creștere economică și întreprinderi - cei trei piloni ai economiei sociale de piață.

UE are nevoie de măsuri preventive în sprijinul sănătății cetățenilor UE, în special pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Avem nevoie de eforturi comune ambițioase la nivelul UE pentru a reduce povara financiară și socială a bolilor netransmisibile, cum ar fi cancerul.