Gospodarstvo, radna mjesta i okoliš
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together
Parlamentarni odbori Ekonomska i monetarna politika
3 hard hats sit on a concrete floor
Parlamentarni odbori Zapošljavanje i socijalna pitanja
A man in a hat looks at a departures board in a station
Parlamentarni odbori Promet i turizam
FISC
Pododbori Porezna pitanja
Doctor holding out stethescope with focus on object
Pododbori Javno zdravlje

Činimo stvarnu razliku u svakodnevnom životu Europljana

Naša radna skupina za gospodarstvo, radna mjesta i okoliš bavi se širokim rasponom tema koje utječu na svakodnevni život europskih građana. Nastojimo održati konkurentnost europskih poduzeća i gospodarstva te se bavimo važnim pitanjima povezanima s otvaranjem radnih mjesta, gospodarskim prilikama, istraživanjem i inovacijama. S obzirom na posljedice pandemije bolesti COVID-19, najviše smo se posvetili zdravlju i radimo na tome da Europa bude spremnija za odgovor na trenutačne i buduće zdravstvene izazove. Naš prioritet su i pitanja povezana s klimatskim promjenama, zaštitom okoliša i kvalitetom zraka.

S obzirom na aktualni sukob u Ukrajini posebnu pozornost posvećujemo sigurnosti hrane, a radimo i na veterinarskom i drugom relevantnom zakonodavstvu kojim se štiti od rizika za ljudsko zdravlje, kao što je antimikrobna otpornost. Naša radna skupina odgovorna je i za nadzor ekonomske i monetarne unije, regulaciju kriptoimovine, jedinstveno digitalno tržište i potporu malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) te za socijalni stup EU-a.

Utvrdili smo nekoliko prioriteta koji su ključni za poboljšanje života europskih građana u budućnosti. Oni uključuju diversifikaciju izvora energije, smanjenje ovisnosti o Kini i Indiji u proizvodnji lijekova, borbu protiv utaje poreza i pranja novca, povećanje proračuna za istraživanje i razvoj u predstojećem okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor Europa te jačanje programa obrambene industrije s obzirom na aktualni sukob u Ukrajini.

Ostajemo predani ostvarivanju stvarnih i pozitivnih promjena u svakodnevnom životu Europljana.

Our position

Povećanje konkurentnosti Europe

Čvrsto vjerujemo u europsko jedinstveno tržište jer je ono ključno za poboljšanje konkurentnosti Europe. Europa mora dovršiti uspostavu jedinstvenog tržišta usluga i istodobno provoditi digitalnu agendu kako bi ostvarila svoj puni potencijal kao globalni predvodnik na digitalnom tržištu.

Istodobno podupiremo dekarbonizaciju Europe bez uzrokovanja deindustrijalizacije. Europa mora povećati svoju industrijsku konkurentnost, izbjegavajući pritom prekomjerno regulatorno opterećenje za poduzeća.

Europa također treba preispitati svoju opskrbu energijom. Povoljna, održiva i sigurna opskrba energijom ključna je za budućnost Europe. Kako bi se to postiglo, potrebna nam je sveobuhvatnija europska energetska politika. Trebalo bi ubrzati ulaganja u obnovljivu energiju, energetsku učinkovitost i energetsku infrastrukturu, posebno u prekogranične projekte, kako bi se izbjegli budući energetski šokovi za gospodarstvo EU-a, uključujući u okviru ulaganja iz plana oporavka EU-s i plana REPowerEU.

Europi je potrebna monetarna politika kojom se održava stabilnost cijena jer je to moćan alat za borbu protiv inflacije.

Ulaganje u budućnost

Europa mora stvoriti okruženje koje pogoduje malim i srednjim poduzećima te nudi najbolje financijske i pravne uvjete za nova poduzeća. Trgovačkim društvima i malim poduzećima potreban je pristup kreditima po sličnim i pristupačnim kamatnim stopama, među ostalim s pomoću modernih financijskih instrumenata kao što su poduzetnički kapital, skupno financiranje i projektne obveznice, ali i javna nabava i financiranje na razini EU-a i na nacionalnoj razini.

Pozivamo i na okvir EU-a koji bi dopuštao poduzećima veća ulaganja u istraživanje i razvoj. Na primjer, višegodišnji financijski okvir (VFO) trebao bi se dodatno usredotočiti na inovacije, ulaganja, radna mjesta i rast u Europi. Europa danas mora odgovorno djelovati kako bi se izbjeglo preopterećenje budućih generacija.

Potpora budućim generacijama

Europsko gospodarstvo mora biti predano načelu socijalnog tržišnog gospodarstva, modela koji objedinjuje društvenu osviještenost i dinamična tržišna načela koja su posljednjih desetljeća osigurala visok životni standard i socijalne i zdravstvene koristi za sve europske građane kojima je potrebna pomoć. Radna mjesta, rast i poslovanje tri su stupa socijalnog tržišnog gospodarstva.

EU mora promicati preventivne mjere za potporu zdravlju građana EU-a, posebno za poticanje zdravog načina života. Potrebni su učinkoviti zajednički napori EU-a kako bi se smanjio financijski i socijalni teret nezaraznih bolesti kao što je rak.

Related Position Papers