Ustvarjanje resnične razlike v vsakdanjem življenju Evropejcev.

Naša delovna skupina za gospodarstvo, delovna mesta in okolje obravnava vprašanja širokega razpona: od prihodnosti ekonomske in monetarne unije v EU, evra in finančne stabilnosti, do oskrbe z energijo in varnostjo in vprašanja podnebne politike, varstva okolja in kvalitete zraka. V to delovno skupino spadajo področja, kot so enotni digitalni trg, telekomunikacije, raziskave in razvoj, podpora malim in srednje velikim podjetjem (MSP), socialni steber EU in varnost hrane, ki jo uživamo.

Vedno smo bili gonilna sila sprememb. Dosegli smo pomembne rezultate na številnih različnih področjih. Odpravili smo stroške mobilnega gostovanja v EU. Z Evropskim skladom za strateške naložbe (EFSI) smo mobilizirali skoraj 200 milijard EUR zasebnih naložb v Evropo in ustvarili več kot 300.000 delovnih mest. Prizadevali smo si za ustanovitev Evropske obrambne unije in zagotovili 500 milijonov evropskih sredstev za raziskave in razvoj iz področja obrambe.

Naše prednostne naloge za prihodnost so enako obsežne in pomembne: reforma evro območja, povečanje proračuna za raziskave in razvoj v prihodnjem programu 'Horizon Europe' ter krepitev programa industrijske obrambe.

Predsednik

Our position

Povečanje konkurenčnosti Evrope

Verjamemo v enotni evropski trg, saj je bistvenega pomena za izboljšanje konkurenčnosti Evrope. Evropa mora dokončati enotni trg za storitve, medtem ko si prizadeva za digitalno agendo, da bi zagotovila, da bo dosegla svoj polni potencial kot vodilna na svetu iz področja  digitalnega trga.

Hkrati verjamemo v ponovno industrializacijo Evrope. Evropa mora okrepiti svojo industrijsko konkurenčnost, ne da bi pretirano regulativno obremenila podjetja.

Evropa potrebuje tudi trajnostno skupno energetsko politiko z delujočim skupnim trgom za energijo, ki temelji na tržnih načelih, ki združujejo kupno moč. Poleg naložb v čezmejno energetsko infrastrukturo bi to privedlo do večje varnosti, neodvisnosti in raznolikosti naše oskrbe z energijo, hkrati pa spodbujalo konkurenčne in cenovno dostopne cene energije, ki prispevajo k rasti in delovnim mestom.

Vlaganje v prihodnost

Evropa mora ustvariti okolje, prijazno za mala in srednje velika podjetja, ki zagotavlja najboljše finančne in pravne pogoje za zagon podjetij. Konec koncev podjetja in mala podjetja potrebujejo dostop do posojil s podobnimi in cenovno dostopnimi obrestnimi merami, vključno s sodobnimi finančnimi instrumenti, kot so tvegani kapital, investiranje v javnofinančne stroške in projektne obveznice ter javna naročila in financiranje na ravni EU in na nacionalni ravni.

Prav tako zahtevamo okvir EU, ki podjetjem omogoča, da več vlagajo v raziskave in

razvoj. Večletni finančni okvir se mora na primer osredotočiti na inovacije, v naložbe, delovna mesta in rast v Evropi.

Evropski proračun za strukturne politike v višini več kot 350 milijard EUR za obdobje do leta 2020 je ključnega pomena za zagotavljanje naložb, konkurenčnosti in solidarnosti ter ga je treba uporabiti za spodbujanje rasti. Hkrati mora Evropa delovati odgovorno danes, da se prepreči preobremenjenost prihodnjih generacij.

Podpora prihodnjim generacijam

Evropsko gospodarstvo mora biti zavezano načelu socialnega tržnega gospodarstva, ki združuje družbeno ozaveščenost z dinamičnimi tržnimi načeli, ki je v zadnjih desetletjih zagotovila visoke življenjske standarde in socialne in zdravstvene koristi vsem evropskim državljanom, ki jih potrebujejo. Delovna mesta, rast in poslovanje so trije stebri socialnega tržnega gospodarstva.

EU mora spodbujati preventivne ukrepe za podporo zdravja državljanov EU, zlasti pri spodbujanju zdravega načina življenja. Potrebna so učinkovita skupna prizadevanja EU za zmanjšanje finančnega in socialnega bremena nenalezljivih bolezni, kot je rak.