Πραγματική αλλαγή στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων

Η ομάδα εργασίας μας για την οικονομία, την απασχόληση και το περιβάλλον ασχολείται με ευρύ φάσμα θεμάτων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες και η ευρωπαϊκή οικονομία θα παραμείνουν ανταγωνιστικές, αντιμετωπίζοντας παράλληλα σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τις οικονομικές ευκαιρίες, την έρευνα και την καινοτομία. Δεδομένου του αντικτύπου της πανδημίας COVID-19, το επίκεντρο της προσοχής μας έχει μετατοπιστεί στην υγεία και εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα είναι καλύτερα προετοιμασμένη για να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις του τομέα της υγείας. Δίνουμε επίσης προτεραιότητα σε ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα του αέρα.

Λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των τροφίμων και επεξεργαζόμαστε την κτηνιατρική νομοθεσία και άλλους σχετικούς νόμους που αποσκοπούν στο να μας προστατεύσουν από κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, όπως τη μικροβιακή αντοχή. Η ομάδα εργασίας μας είναι επίσης αρμόδια για την εποπτεία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, της ρύθμισης των κρυπτονομισμάτων, της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και της στήριξης των μικρομεσαίων μας επιχειρήσεων (ΜΜΕ), καθώς και του κοινωνικού πυλώνα της ΕΕ.

Όσον αφορά το μέλλον, καθορίσαμε διάφορες προτεραιότητες που είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Σε αυτές περιλαμβάνονται η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, η μείωση της εξάρτησης από την Κίνα και την Ινδία για την παραγωγή φαρμάκων, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η αύξηση του προϋπολογισμού για την έρευνα και την ανάπτυξη στο επικείμενο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη», και η ενίσχυση του προγράμματος βιομηχανικής άμυνας υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας να συντελεστεί μια πραγματική και θετική αλλαγή στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων.

Our position

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης

Πιστεύουμε ακράδαντα στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρώσει την ενιαία αγορά υπηρεσιών, υλοποιώντας παράλληλα το ψηφιακό θεματολόγιο, ώστε να διασφαλίσει ότι θα αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητές της ως παγκόσμιας ηγέτιδας δύναμης στην ψηφιακή αγορά.

Ταυτόχρονα, υποστηρίζουμε την απανθρακοποίηση της Ευρώπης χωρίς να προκληθεί αποβιομηχάνιση. Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη βιομηχανική της ανταγωνιστικότητα αποφεύγοντας παράλληλα την υπερβολική κανονιστική επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

Επίσης, η Ευρώπη πρέπει να επανεξετάσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της. Ο οικονομικά προσιτός, βιώσιμος και ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός είναι καίριας σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, χρειαζόμαστε μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ενεργειακή απόδοση και στις ενεργειακές υποδομές, ειδικότερα σε διασυνοριακά έργα, θα πρέπει να επιταχυνθούν ώστε να αποφεύγονται μελλοντικοί ενεργειακοί κλυδωνισμοί στην οικονομία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ και του REPowerEU.

Η Ευρώπη χρειάζεται μια νομισματική πολιτική που να διασφαλίζει τη σταθερότητα των τιμών, η οποία αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Επένδυση στο μέλλον

Η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει ένα φιλικό προς τις ΜΜΕ περιβάλλον, παρέχοντας τις βέλτιστες οικονομικές και νομικές συνθήκες για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι μεγάλες και οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις με παρόμοια και προσιτά επιτόκια, μεταξύ άλλων μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών μέσων, όπως τα επιχειρηματικά κεφάλαια, η συμμετοχική χρηματοδότηση και τα ομόλογα έργων, καθώς και μέσω δημόσιων συμβάσεων και χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.

Επίσης, ζητούμε ένα ενωσιακό πλαίσιο που θα δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επενδύουν περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), για παράδειγμα, θα πρέπει να εστιάσει περαιτέρω στην καινοτομία, τις επενδύσεις, την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να δράσει σήμερα, με υπεύθυνο τρόπο, ώστε να αποφύγει την υπερβολική επιβάρυνση των μελλοντικών γενεών.

Στήριξη των μελλοντικών γενεών

Η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να τηρεί την αρχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, ένα μοντέλο που συνδυάζει την κοινωνική ευαισθητοποίηση με τις δυναμικές αρχές της αγοράς, οι οποίες, τις τελευταίες δεκαετίες, εξασφάλισαν υψηλό βιοτικό επίπεδο και κοινωνικά/υγειονομικά οφέλη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που έχουν ανάγκη. Η απασχόληση, η ανάπτυξη και οι επιχειρήσεις αποτελούν τους τρεις πυλώνες της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

Η ΕΕ πρέπει να προβεί στη λήψη προληπτικών μέτρων για τη στήριξη της υγείας των πολιτών της, ιδίως για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής. Απαιτούνται αποτελεσματικές κοινές προσπάθειες της ΕΕ για να μειωθεί η οικονομική και κοινωνική επιβάρυνση των μη μεταδοτικών ασθενειών, όπως ο καρκίνος.