Economie, banen & het milieu
Euromunten: Stapels biljetten van 5, 10, 20 en 50 euro op elkaar gestapeld [nid:30050]
Parlementaire commissies Economische en monetaire zaken
3 helmen zitten op een betonnen vloer
Parlementaire commissies Werkgelegenheid en sociale zaken
Een vrouw in een fluorescerende vest en helm houdt een model windturbine vast
Parlementaire commissies Industrie, onderzoek en energie
Een man scant de streepjescode op een pakket
Parlementaire commissies Interne markt en consumentenbescherming
Een man met een hoed kijkt naar een vertrekbord in een station
Parlementaire commissies Vervoer en toerisme
FISC
Subcommissies Belastingaangelegenheden
Arts houdt stethoscoop vast met focus op voorwerp
Subcommissies Volksgezondheid

Een rol van betekenis in het dagelijkse leven van de Europese burger

In onze werkgroep economie, werkgelegenheid en milieu komen heel diverse thema’s aan bod die invloed hebben op het dagelijks leven van de Europese burger. We willen alles in het werk stellen om de concurrentiekracht van de Europese bedrijven en de economie op peil te houden. Tegelijkertijd mogen we belangrijke kwesties zoals het creëren van werkgelegenheid, economische kansen, onderzoek en innovatie niet uit het oog verliezen. Door de gevolgen van de COVID-19-pandemie richtten we onze aandacht meer naar het gezondheidsbeleid. We willen Europa beter uitrusten om op het vlak van gezondheid het hoofd te kunnen bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen. Ook klimaatverandering, milieubescherming en luchtkwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel.

De oorlog in Oekraïne heeft ertoe geleid dat wij extra aandacht besteden aan voedselveiligheid. We werken aan wetgeving op het vlak van dierengezondheid en andere relevante wetten om de burger beter te beschermen tegen gezondheidsbedreigingen, zoals antimicrobiële resistentie. Onze werkgroep is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de economische en monetaire unie, de regelgeving met betrekking tot cryptoactiva, de digitale eengemaakte markt, de steun aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en de sociale pijler van de EU.

Met het oog op de toekomst hebben we verschillende prioriteiten aangestipt die doorslaggevend zijn om het leven van de burgers in Europa te verbeteren. We willen onder meer energiebronnen diversifiëren, de afhankelijkheid van China en India voor de productie van geneesmiddelen afbouwen, de strijd aangaan tegen belastingontduiking en het witwassen van geld en meer middelen beschikbaar stellen voor onderzoek en ontwikkeling in het kader van Horizon Europa, het programma voor onderzoek en innovatie. Voorts zal het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie worden versterkt in het licht van het aanhoudende conflict in Oekraïne.

Wij zijn vastbesloten om een concrete en positieve rol van betekenis te spelen in het dagelijks leven van de Europese burger.

Our position

Het concurrentievermogen van Europa versterken

Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat de Europese eengemaakte markt onontbeerlijk is om het concurrentievermogen van Europa te versterken. Europa moet de eengemaakte markt voor diensten voltooien en tegelijkertijd de digitale agenda verder uitbouwen. Op die manier kan het zijn rol als wereldleider op de digitale markt ten volle vervullen.

Tegelijkertijd ondersteunen wij de plannen om Europa koolstofarm te maken zonder hiermee een de-industrialisatie in de hand te werken. Europa moet zijn industriële concurrentievermogen versterken en tegelijkertijd vermijden dat er al te veel regels worden opgelegd aan bedrijven.

Tevens moet er worden nagedacht over de energievoorziening in Europa. Een betaalbare, duurzame en veilige energievoorziening is de sleutel tot de toekomst van Europa en hiervoor moet een breder Europees energiebeleid worden ontwikkeld. De investeringen in hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en energie-infrastructuur, en in het bijzonder de grensoverschrijdende projecten op dit gebied, moeten worden geïntensiveerd om energieschokken voor de economie in de EU te voorkomen. Voor deze investeringen kunnen onder meer middelen worden ingezet uit het EU-herstelplan en het plan RePowerEU.

Europa heeft behoefte aan een monetair beleid dat zorgt voor prijsstabiliteit, omdat dit een krachtig middel is om inflatie tegen te gaan.

Investeren in de toekomst

Er moet in Europa een gunstig klimaat worden gecreëerd voor kleine en middelgrote ondernemingen. Daarom moeten we startende ondernemingen toegang verlenen tot de beste financiële en juridische voorwaarden. Ondernemingen moeten, ongeacht hun grootte, kredieten kunnen aangaan tegen vergelijkbare en betaalbare rentetarieven, onder meer via moderne financiële instrumenten zoals durfkapitaal, crowdfunding en projectobligaties, en in aanmerking komen voor overheidsopdrachten en financiële middelen op EU- en nationaal niveau.

Wij geloven dat er een EU-kader moet komen om ondernemingen in staat te stellen meer te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Zo moet er in het meerjarig financieel kader (MFK) extra aandacht uitgaan naar innovatie, investeringen, werkgelegenheid en groei in Europa. Europa moet nu actie ondernemen op een verantwoordelijke manier om te voorkomen dat toekomstige generaties worden overbelast.

Toekomstige generaties ondersteunen

De Europese economie moet gestoeld zijn op het principe van de sociale markteconomie. Door dit model, waarbij sociaal bewustzijn wordt gecombineerd met dynamische marktbeginselen, kon de afgelopen decennia een hoge levensstandaard worden gewaarborgd. Bovendien garandeerde dit systeem voordelen op sociaal en gezondheidsvlak aan alle Europese burgers die dit nodig hadden. Banen, groei en het bedrijfsleven vormen de drie pijlers van de sociale markteconomie.

De EU moet preventieve maatregelen promoten om de gezondheid van EU-burgers te beschermen en verbeteren, met name door een gezonde levensstijl uit te dragen. Doeltreffende gezamenlijke EU-inspanningen zijn nodig om de financiële en sociale lasten van niet-overdraagbare ziekten zoals kanker te verminderen.