122467
THEMATIC

Zasady bezpiecznego i konkurencyjnego środowiska cyfrowego

Poparcie Jackie Fox, wywołane tragicznym samobójstwem jej córki Nicole z powodu cyberprzemocy, doprowadziło do kryminalizacji cyberprzemocy w Irlandii. Teraz Grupa EPL dąży do kryminalizacji nękania online. Grupa EPL nadal broni ustawy o usługach cyfrowych, opowiadając się za zharmonizowanymi przepisami, zróżnicowanymi regulacjami dla platform i rozszerzonym zakresem na dostawców z krajów trzecich. Zachowaliśmy również zakaz ogólnego monitorowania, ustanowiliśmy jasne procedury współpracy z organami ścigania i naciskaliśmy na obowiązki sprawozdawcze w zakresie przejrzystości dla pośredników cyfrowych. Ponadto Grupa EPL jest pionierem podejścia do sztucznej inteligencji opartego na człowieku, kładąc nacisk na jasne przepisy, rozszerzony zakres i środki zapobiegawcze przeciwko niezgodnym z prawem praktykom. Nasze wysiłki mają na celu stworzenie bezpieczniejszego, bardziej uregulowanego krajobrazu cyfrowego w Europie.

Zasady bezpiecznego i konkurencyjnego środowiska cyfrowego

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Ustawa o usługach cyfrowych (DSA)
publications 20.01.2021

Stanowisko Grupy EPL w sprawie ustawy o usługach cyfrowych (DSA)

(A) Harmonizacja istniejących przepisów dotyczących usuwania nielegalnych treści: utrzymanie ogólnej koncepcji art. 13/14 dyrektywy o handlu elektronicznym, a także obecnych procedur powiadamiania i działania (powiadomienie i powiadomienie, powiad...

4 / 4