Dak li nemmnu

Id-demokrazija u l-paċi fl-Ewropa jeħtieġu sforz kbir u għandhom ikunu apprezzati. L-Ewropa qed issib sfidi minn barra permezz tal-globalizzazzjoni, il-protezzjoniżmu u l-gwerer tal-kummerċ, it-terroriżmu, u theddid ieħor għall-istil ta’ ħajja tagħna. Qed tiġi kontestata wkoll minn ġewwa, minn dawk li huma kontra l-Ewropa, nies li m’għadhomx jemmnu li l-proġett Ewropew hu l-aħjar soluzzjoni biex nissalvagwardjaw il-paċi u d-demokrazija f’dan il-kontinent, kif sar mit-Tieni Gwerra Dinjija. F’dinja fejn l-ebda Stat Membru waħdu m’hu b’saħħtu biżżejjed biex iġorr il-piż tad-deċiżjonijiet li jaffettwaw il-futur, l-Ewropa għandha bżonn li terġa’ tafferma u tiddefendi l-valuri tagħha. Biex tagħmel dan, għandna bżonn inżommu l-Unjoni Ewropea flimkien. U rridu naħdmu għal Ewropa aħjar u aktar ambizzjuża.

 

Patt Ewropew għas-Sigurtà

Ewropa li ssawwar il-futur

Ewropa li hi importanti għan-nies

Ewropa li tlaqqa’ lin-nies flimkien

Safe borders, safe Europe

Organised crime requires a common European response

A Vision for Energy Security and Critical Raw Materials

Empowering EU Entrepreneurship and SMEs

European Farmers' Deal

Building a social market economy that cares

Championing trade agreements to protect our European way of life

End Violence Against Women

Building a true European Health Union

Standing with Ukraine

Economic and Social Recovery and new EU budget rules

Making the Green Deal work for everyone

A stronger Europe in the world

Rules for a safe and competitive digital environment

Consumer policy for the green and digital transitions

European democracy: common values, rules, and rights