Dak li nemmnu

Id-demokrazija u l-paċi fl-Ewropa jeħtieġu sforz kbir u għandhom ikunu apprezzati. L-Ewropa qed issib sfidi minn barra permezz tal-globalizzazzjoni, il-protezzjoniżmu u l-gwerer tal-kummerċ, it-terroriżmu, u theddid ieħor għall-istil ta’ ħajja tagħna. Qed tiġi kontestata wkoll minn ġewwa, minn dawk li huma kontra l-Ewropa, nies li m’għadhomx jemmnu li l-proġett Ewropew hu l-aħjar soluzzjoni biex nissalvagwardjaw il-paċi u d-demokrazija f’dan il-kontinent, kif sar mit-Tieni Gwerra Dinjija. F’dinja fejn l-ebda Stat Membru waħdu m’hu b’saħħtu biżżejjed biex iġorr il-piż tad-deċiżjonijiet li jaffettwaw il-futur, l-Ewropa għandha bżonn li terġa’ tafferma u tiddefendi l-valuri tagħha. Biex tagħmel dan, għandna bżonn inżommu l-Unjoni Ewropea flimkien. U rridu naħdmu għal Ewropa aħjar u aktar ambizzjuża.

 

Kontenut relatat