122397
THEMATIC

Wspieranie umów handlowych w celu ochrony naszego europejskiego stylu życia

UE jest potęgą handlową obejmującą jedną z największych sieci umów handlowych na świecie. Przy 14% światowego handlu towarami pochodzącymi z UE i 38 milionach europejskich miejsc pracy zależnych od eksportu z UE, znaczenie umów handlowych jest nie do przecenienia.

Grupa EPL uważa, że wolny handel poprawił standardy życia i zmniejszył ubóstwo zarówno w UE, jak i na całym świecie. Umożliwiając konsumentom w UE zaoszczędzenie około 600 euro rocznie, jednocześnie broniąc standardów środowiskowych, społecznych i zdrowotnych z naszymi partnerami handlowymi.

Dzięki dalszym strategicznym umowom o wolnym handlu z podobnie myślącymi partnerami możemy zapewnić, że unijne firmy i MŚP odniosą sukces na świecie, dając im możliwość rozwoju i wzmocnienia europejskiej gospodarki, ale nie kosztem naszych partnerów handlowych.

Wspieranie umów handlowych w celu ochrony naszego europejskiego stylu życia

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję

Grupa EPL uważa, że wolny handel i globalizacja poprawiły standardy życia i zmniejszyły ubóstwo w UE i na całym świecie. Chcemy otworzyć rynki przy zachowaniu równych szans i wyeliminować ubóstwo na świecie.

publications 19.02.2019

Dokument Grupy EPL przedstawiający stanowisko w sprawie handlu mię-dzynarodowego

Grupa EPL uważa, że wolny handel i globalizacja poprawiły standardy życia i zmniejszyły ubóstwo w UE i na całym świecie. Chcemy otworzyć rynki przy zachowaniu równych szans i wyeliminować ubóstwo na świecie.

Filmy