122469
THEMATIC

Europejska demokracja: wspólne wartości, zasady i prawa

Grupa EPL kładzie nacisk na pilne środki zwalczania przestępczości zorganizowanej poprzez wdrożenie pakietu AML, wzmocnienie współpracy transgranicznej, ustanowienie skutecznego unijnego organu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zaangażowanie w międzynarodowe dyskusje. Pozostajemy zaangażowani w zwalczanie przestępczości zorganizowanej i ochronę naszych gospodarek i obywateli. W naszej krucjacie przeciwko przestępczości zorganizowanej wprowadziliśmy ustawę Daphne i opowiedzieliśmy się za podstawową ochroną proceduralną przed nadużyciami SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Nasze wysiłki doprowadziły do ustanowienia minimalnych standardów ochrony udziału społeczeństwa i silnych zabezpieczeń przed nadużyciami w postępowaniach sądowych, a także do zawieszenia kont w mediach społecznościowych usprawiedliwiających wojnę Putina na Ukrainie. Ponadto naciskaliśmy na Komisję Europejską w sprawie skutecznej strategii przeciwko zagrożeniom hybrydowym i zainicjowaliśmy kluczowe debaty na temat globalizacji i rewolucji cyfrowej.

Europejska demokracja: wspólne wartości, zasady i prawa

Ważna uwaga
Ten dokument został przetłumaczony automatycznie
Pokaż oryginalną wersję
Combat Organised Crime
publications 13.09.2022

Stanowisko w Sprawie Metod Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Unii Europejskiej

Wprowadzenie Przestępczość zorganizowana to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej oraz dla bezpieczeństwa obywateli. Szeroko rozpowszechniona przestępczość podważa zaufanie społeczne i zaufanie władz oraz utrudnia codzienne życ...

publications 09.03.2021

Przyszłość chrześcijańskiej demokracji - Kompas dla przyszłych pokoleń

Żyjemy w czasach globalnych kryzysów. Długotrwały kryzys gospodarczy sprawia, że wielu kwestionuje globalizację. Kryzys ekologiczny zagraża temu, co czyni nasz świat zdatnym do zamieszkania. Nieumiejętność skutecznej reakcji na te wyzwania pociąga za sobą głę...

5 / 5