Demokracija in mir v Evropi zahtevata vsakodnevne napore, ki se ne smejo šteti za samoumevne. Evropa je od zunaj izzvana z globalizacijo, protekcionizmom in trgovinskimi vojnami, terorizmom in drugimi grožnjami našemu načinu življenja. Ljudje ne verjamejo več v to, da je projekt EU že od druge svetovne vojne najboljša rešitev za ohranjanje miru in demokracije na celini. V svetu, v katerem nobena država članica sama zase ni dovolj močna, da bi sprejemala odločitve, ki bodo vplivale na njeno prihodnost, se mora Evropa ponovno uveljaviti in braniti svoje vrednote. Da bi uspeli, moramo ohraniti Evropsko unijo enotno. Prizadevati si moramo za boljšo, bolj ambiciozno Evropo.

Za kaj si prizadevamo

Economy, jobs & environment working group image

Gospodarstvo, delovna mesta in okolje

Legal & home affairs working group image

Pravne in notranje zadeve

Budget, agriculture and regional funding working group image

Proračun, kmetijstvo in regionalno financiranje

Foreign affairs working group image

Urejanje zunanjih zadev