Waar wij voor staan

Democratie en vrede in Europa vragen dagelijkse inspanningen en mogen niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Europa wordt van buitenuit uitgedaagd door globalisering, protectionisme en handselsoorlogen, terrorisme en andere bedreigingen van onze manier van leven. Daarnaast wordt de EU ook bedreigd van binnenuit door anti-Europeanen, mensen die niet langer geloven dat de EU het beste project biedt voor het vrijwaren van de vrede en democratie op het continent, zoals het al doet sinds de Tweede Wereldoorlog. In een wereld waarin lidstaten op zichzelf niet sterk genoeg zijn om beslissingen te nemen die hun eigen toekomst beïnvloeden, moet Europa klaarstaan om zichzelf te herpakken en haar waarden te verdedigen. Om dat te kunnen doen, moeten we de Europese Unie samenhouden. We moeten daarom werken aan een beter en ambitieuzer Europa.

 

Een Europees veiligheidspact

Een Europa dat vormgeeft aan de toekomst

Een Europa dat telt voor zijn burgers

Een Europa dat mensen samenbrengt

Veilige grenzen, veilig Europa

Georganiseerde misdaad vraagt om een gemeenschappelijk Europees antwoord

Een visie op energiezekerheid en kritieke grondstoffen

Empowerment van EU-ondernemerschap en het mkb

Europese Boerenovereenkomst

Bouwen aan een sociale markteconomie die om je geeft

Handelsovereenkomsten verdedigen om onze Europese manier van leven te beschermen

Een einde maken aan geweld tegen vrouwen

Bouwen aan een echte Europese Gezondheidsunie

Staan achter Oekraïne

Economisch en sociaal herstel en nieuwe EU-begrotingsregels

De Green Deal voor iedereen laten werken

Een sterker Europa in de wereld

Regels voor een veilige en concurrerende digitale omgeving

Consumentenbeleid voor de groene en digitale transitie

Europese democratie: gemeenschappelijke waarden, regels en rechten